Bli kund Annonsera
fredag 19 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 10 december 2021,

Offentlighetspriset till Lycksele tingsrätt

Tidningsutgivarna har instiftat Offentlighetspriset och första myndighet att motta priset är Lycksele tingsrätt.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Tidningsutgivarna har beslutat att Lycksele tingsrätt är mottagare av det nyinstiftade Offentlighetspriset.

Av Tidningsutgivarnas motivering framgår bland annat att "för att offentlighetsprincipen ska fungera krävs att begäran om att få ta del av allmänna handlingar ska behandlas genast eller så snart det är möjligt. Den formuleringen tolkas olika från myndighet till myndighet. Lycksele tingsrätt är i det hänseendet ett föredöme som alltid snabbt och effektivt levererar vad som efterfrågas. Att medarbetarna dessutom utan undantag ger ett trevligt och vänligt bemötande är en välkommen bonus".

- Offentlighetsprincipen handlar om att både media och allmänheten har rätt till insyn i vår verksamhet. Det gäller allt från att få del av domar och andra handlingar till möjligheten att närvara vid förhandlingar. Priset är ett kvitto på att medarbetarna vid Lycksele tingsrätt i det dagliga arbetet gör sitt bästa för att säkerställa att denna viktiga demokratiska princip fungerar i praktiken, säger tillförordnad lagman Elin Carbell Brunner i ett pressmeddelande.

Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt