Bli kund Annonsera
onsdag 27 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 24 februari 2023,

Åtal väckt i stort momsbedrägerimål

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot tolv personer i Sveriges hittills största momsbedrägerimål. Åtalen rör grova skattebrott, grova penningtvättbrott samt grova bokföringsbrott.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms, skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande. Nu har åklagare vid myndigheten väckt åtal mot tolv personer inom ett tiotal bolag för delaktighet i den största ”momskarusellen” hittills. Ärendet rör storskalig påstådd handel med varor som i själva verket inte har existerat.

Åtalet rör misstänkta grova skattebrott, grova penningtvättbrott i miljardklassen samt grova bokföringsbrott. Den misstänkta brottsligheten som omfattas av åtalet har huvudsakligen begåtts under åren 2019 – 2020.

Brottsupplägget har bestått i att de åtalade personerna i en handelskedja påstått sig importera varor, framför allt mobiltelefoner, från andra EU-länder. Varor har sedan bytt ägare vid ett par tillfällen i Sverige för att slutligen exporteras från Sverige. Allt har skett inom loppet av enstaka dagar. Affärerna har utgjort vad det internationella nätverket benämnt som så kallad ”ghost trading” – en fiktiv handel med varor som överhuvudtaget inte har existerat.

– Genom att undersöka ett antal olika indikatorer har vi kunnat fastställa att varorna inte existerat mer än på papper, säger Peter Helsing, kammaråklagare och förundersökningsledaren vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Fiktiva försäljningar och moms i miljonbelopp

I brottsupplägget har momsreglerna vid handel mellan EU länder utnyttjats. Importören har importerat varorna utan momskonsekvenser. Importören har sedan lagt på utgående moms vid försäljning inom Sverige men har undvikit att betala in momsen genom osanna fakturor som reducerat bort den utgående moms som skulle betalas in till staten. Exportören har slutligen sålt varorna till annat EU-land utan moms och begärt tillbaka den ingående moms som exportören har betalat.

– Genom upplägget har man under ungefär ett års tid gjort fiktiva försäljningar av mobiltelefoner för cirka en miljard kronor varvid momsen uppgått till cirka 200 miljoner kronor. De svenska bolag som medverkat i brottsupplägget har fått ta del av kakan, men merparten av brottsvinsten har gått till att berika det kriminella nätverket utomlands, säger Peter Helsing.

Första momskarusellmålet i Sverige

– Det är mig veterligen första gången som det i Sverige åtalas för en hel momskarusell med alla de svenska aktörerna i rättssalen. Därutöver har vi genom internationell rättslig hjälp från våra europeiska kollegor lyckats frihetsberöva och åtala en brittisk medborgare som tillhör det internationella nätverket, säger Peter Helsing.

Den brittiska medborgaren överlämnades till Sverige från Rumänien i september 2022 och har varit häktad sedan dess.

Utredningen vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har skett i nära samverkan med bland annat Skattebrottsenheten / Skatteverket.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

Ny MP på Baker McKenzie

Costin Mihailescu tar över som ny Managing Partner i Sverige på advokatbyrån Baker McKenzie.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt