Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 30 augusti 2023,

54 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 54 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 29 augusti.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Aksel Ahlqvist, Stockholmsavdelningen, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB

Anna Alriksson, Stockholmsavdelningen, Advokatfirman Vinge KB

Nick Andersson, Södra avdelningen, Advokatfirman Linge AB

Karianne Bjørnes, Västra avdelningen, Advokatfirman Kontio AB

Adam Blücher Lagerström, Stockholmsavdelningen, Hansen Advokatbyrå KB

Tobias Carlsson, Södra avdelningen, Advokatfirman Lindahl KB

Emelie Colling, Västra avdelningen, Advokatfirman Treschow & Partner AB

Malin Edmar, Stockholmsavdelningen, EdmarLaw AB

Georgios Eleftheriadis, Stockholmsavdelningen, Hellström Advokatbyrå KB

Elias Ercin, Västra avdelningen, Advokatfirman Victor KB

Sara Eriksson, Södra avdelningen, Setterwalls Advokatbyrå AB

Daniel Falk, Norra avdelningen, Ahlgrens Advokatbyrå HB

Ellen Frisk, Södra avdelningen, Advokatfirman Lindahl KB

Marcus Grudén, Stockholmsavdelningen, Advokatlaget AB

Anna Hagelberg, Västra avdelningen, Foyen Advokatfirma KB

Carolin Hammar, Södra avdelningen, Advokatfirman Delphi i Malmö AB

Patrik Hansson, Stockholmsavdelningen, Kriström Advokatbyrå KB

Elinor Skarby Hay, Stockholmsavdelningen, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Sophie Hellman, Stockholmsavdelningen, Advokatfirman Fylgia KB

Karl-Johan Holmér, Stockholmsavdelningen, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB

Camilla Högye, Stockholmsavdelningen, Advokatbyrån Familj & Försvar Sverige AB

Johan Isaksson, Stockholmsavdelningen, Brick Advokat AB

Amanda Gustafsson Johansson, Södra avdelningen, Adacta Advokatbyrå AB

Jonathan Johansson, Stockholmsavdelningen, Advokatfirman Kane AB

Lina Jonsson, Stockholmsavdelningen, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB

Miran Kakaee, Västra avdelningen, Fridh Advokatbyrå KB

Victoria Kedner, Västra avdelningen, Advokatfirman Morris AB

Arthur Klintred, Stockholmsavdelningen, Linklaters Advokatbyrå AB

Sofia Knape, Västra avdelningen, MundeAhlberg Advokatbyrå KB

Emelie Kristensen, Västra avdelningen, Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB

Karl-Staffan Lang, Västra avdelningen, Advokatfirman Kjällgren AB

Emil Lindahl, Stockholmsavdelningen, AG Advokat KB

Jesper Linder, Stockholmsavdelningen, Advokatfirman Fylgia KB

Camilla Maartmann, Stockholmsavdelningen, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Sebastian Massaro, Stockholmsavdelningen, Skierfe Advokatfirma KB

Per Matson, Stockholmsavdelningen, Advokatfirman Titov & Partners KB

Amanda Nilsson, Stockholmsavdelningen, AG Advokat KB

Mattias Nilsson, Stockholmsavdelningen, Mattias Nilsson Juridik

Johan Olsson, Stockholmsavdelningen, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB

Sebastian Petersen, Stockholmsavdelningen, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB

Ellen Pettersson, Stockholmsavdelningen, Roschier Advokatbyrå AB

Ida Sandell, Stockholmsavdelningen, Kaliber Advokatbyrå Jens Liif AB

Christoffer Sommar, Stockholmsavdelningen, Försvarsadvokaterna Stockholm HB

André Ståhl, Mellersta avdelningen, Wallin Advokatbyrå AB

Therese Tidesten, Stockholmsavdelningen, Försvarsadvokaterna Stockholm HB

Dennis Tieu, Stockholmsavdelningen, Juristhuset-Lawhouse Advokatfirman Sjöström AB

Romil Varli, Stockholmsavdelningen, Advokatfirman George Yanko AB

Elin Wennberg, Norra avdelningen, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag

Jonas Wester, Södra avdelningen, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Amanda Wibom, Stockholmsavdelningen, Atlas Advokater KB

Christofer Wilpart, Västra avdelningen, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB

Liza Yandam, Stockholmsavdelningen, Wega Advokater AB

Henrik Ärnlöv, Västra avdelningen, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Carl Östlund, Stockholmsavdelningen, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB


Utträdda ledamöter

Johanna Annerback, Göteborg, per den 14 augusti 2023

Bengt Arnerius, Roquebrune-Cap-Martin, Frankrike, per den 1 januari 2023

Oskari Avela, Stockholm, per den 8 juli 2023

Stefan Barandth, Örebro, per den 19 juni 2023

Ludvig Berglönn, Stockholm, per den 21 augusti 2023

Christer Brantheim, Stockholm, per den 4 juli 2023

Miran Crnalic, Södertälje, per den 28 juli 2023

Olivia Cromwell, Göteborg, per den 30 juni 2023

Magnus Dahlgren, Stockholm, per den 1 augusti 2023

Vincent Edberg, Stockholm, per den 30 juni 2023

Nils Eilertz, Mora, per den 21 augusti 2023

Anders Eriksson, Sundsvall, per den 28 augusti 2023

Filip Eriksson, Göteborg, per den 14 augusti 2023

Per Gellström, Ystad, per den 30 juni 2023

Cecilia Hagman, Göteborg, per den 14 augusti 2023

Nicolina Hallerby, Stockholm, per den 30 juni 2023

Jonas Holm, Stockholm, per den 9 augusti 2023

Stig-Arne Holmgren, Malmö, per den 31 december 2022

Kristina Holmqvist, Göteborg, per den 20 juli 2023

Thomas Håkansson, Malmö, per den 31 juli 2023

Tommy Högh, Helsingborg, per den 1 augusti 2023

Erik Jagbrant, Malmö, per den 24 juni 2023

Hampus Johansson, Umeå, per den 27 augusti 2023

Mattias Karlsson, Malmö, per den 11 augusti 2023

Rikard Lemming, Stockholm, per den 30 juni 2023

James Marriott, Stockholm, per den 2 augusti 2023

Anna Nordfors, Stockholm, per den 29 augusti 2023

Rasmus Perdahl, Stockholm, per den 16 juni 2023

Amanda Persson, Göteborg, per den 31 juli 2023

Rasmus Ringström, Stockholm, per den 20 augusti 2023

Filip Rydell, Karlskrona, per den 11 augusti 2023

Seyran Sahin, Stockholm, per den 25 augusti 2023

Bertil Schultz, Örebro, per den 1 juli 2023

Elsa Segerros, Stockholm, per den 29 augusti 2023

Aron Skogman, Malmö, per den 1 juli 2023

Erik Sollenberg, Stockholm, per den 7 juli 2023

Robert Ström, Stockholm, per den 1 juli 2023

Per-Olof Söderberg, Stockholm, per den 26 juni 2023

Kajsa Torp, Hägersten, per den 25 augusti 2023

Julia Trevena, Borås, per den 7 augusti 2023

Marcus Utterström, Malmö, per den 31 juli 2023

Louise Katsler Waas, Göteborg, per den 31 juli 2023

Johan Wahlbom, Stockholm, per den 31 juli 2023

Ellinor Wargenbrant, Stockholm, per den 18 augusti 2023

Berndt Westerlund, Täby, per den 1 juli 2023

Malin Wållgren, Stockholm, per den 1 maj 2023

Alex Johansson Ydsti, Stockholm, per den 7 augusti 2023


Upphävande av EU-registrering

Alexander Stenning, Stockholm, per den 30 juni 2023


Avlidna ledamöter

Stig Agestam, Kalmar, den 13 augusti 2023

Bertil Dahl, Norrköping, den 16 juni 2023

Göran Helmer, Stockholm, den 14 juni 2023

Benneth Johansson, Täby, den 16 augusti 2023

Jürgen Koch, Täby, den 14 januari 2022

Bengt Ljungqvist, Båstad, den 15 augusti 2023

Tom Ålhed, Stockholm, den 20 augusti 2023

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt