Bli kund Annonsera
onsdag 22 maj 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 17 mars 2010,
Ganska molnfritt denna dag för Cecilia Magnusson Sjöberg och Predrag Mitrovic

Molnig juridik

Det mulnar på. Snart kan allt innehåll i våra datorer lagras ute i det stora molnet på nätet.  För att påverka utvecklingen samlades jurister och användare i en stor kick off i Stockholm i går.
Vimmel när Cloud Sweden samlade entusiaster på Sheraton Hotel

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Molnet blev 2009 års centrala begrepp i IT-världen. Det handlar om hur datorn till slut blir ett tomt skal och all information lagras på nätet. Då riskerar vi att helt vara i händerna på jättar som Google och Microsoft.

Juridiken kan vara ett effektivt verktyg för att påverka utvecklingen. Därför var det ingen tillfällighet att Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, föreståndare för IRI (Institutet för rättsinformatik)  var på plats på Sheraton Hotel i på tisdagen.  Närmare 100 personer hade kommit för att lyssna och ”nätverka”.

- Det är uppenbart att juridiken är en pusselbit i all användning av molntjänster. Det handlar om klassisk juridik; avtalsfrågor, ensamrätter, lagval, integritet och mycket annat.

- Och när myndigheter ger sig in i molnet – vad händer då?

Fröjdfull kompetens

Predrag Mitrovic med förflutet på Microsoft är eldsjälen som dragit igång Cloud Sweden. Jag förde samman honom med Professor Magnusson Sjöberg innan de skulle tala på ett seminarium på tisdagseftermiddagen. Han sätter stort värde på att Magnusson Sjöberg valt att ingå i ledningsgruppen för Cloud Sweden.

- Det är en fröjd att få in hennes kompetens. Och ingenstans utomlands har man tagit användarperspektivet som vi gjort.

Ja, frågan är hur populärt detta initiativ är hos leverantörerna. Plötsligt kommer ett gäng entusiaster från Sverige och vill påverkan avtalsskrivning, säkerhetsfrågor och annat. Ulf Berglund med förflutet i försvarsmakten och expert på säkerhetsfrågor, berättade under en dragning att han kämpade hårt för att få Cecilia Magnusson Sjöberg att gå med på skapandet av en rättslig checklista för molnen.

- Vi jurister vill ju gärna ha stöd i lagstiftning och praxis innan vi kan svara på frågor men vi måste vara proaktiva också, förklarade Cecilia Magnusson Sjöberg inför åhörarna.

På tisdagen gällde det att formera sig. Hitta grupperingar och planera workshops. Meningen är inte att göra allt jobb inom Cloud Sweden.

- Nej, det är ett gigantiskt arbete. Men vi kan medvetandegöra de här frågorna, säger Cecilia Magnusson Sjöberg.

Nytt affärsområde

Professorn ser också molnfrågorna som ett nytt affärsområde för affärsjuridiska byråer. Det verkar Advokatbyrån Delphi ha förstått då de var på plats och marknadsförde sig.

Vad är då särskilt viktigt att tänka på långsiktigt när det gäller molnet? Predrag Mitrovic svarar:

- Att förstå risker och se vilka risker vi kan försäkra oss emot. Många tvingas redan i dag göra riskanalyser. Banker och försäkringsbolag är bra på det men resten – små myndigheter till exempel har mycket kvar.

 

 

FAKTA

Rättsområde: IT-rätt

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt