Bli kund Annonsera
tisdag 28 september 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 28 december 2011,

Domare ifrågasätter politiskt tillsatta nämndemän

SVT:s undersökning visar att många domare skeptiska till dagens system med politiskt tillsatta nämndemän. Justitieministern säger i en kommentar att det nu kan bli aktuellt med en översyn av systemet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Sveriges Television har frågat 1.056 domare om deras syn på nämndemän.

Av de 675 domare som svarade i undersökningen anser 30 procent att nämndemännen bör vara kvar men inte vara politiskt tillsatta. 28 procent anser att nämndemännen inte bör finnas kvar överhuvudtaget.

Enligt undersökningen instämmer 47 procent av domarna delvis i att politiskt tillsatta nämndemän har negativa konsekvenser för allmänhetens förtroende för domstolarna. Men 38 procent tar helt avstånd från att politiskt tillsatta nämndemän kan leda till svårigheter att genomföra domstolens arbete på ett rättssäkert sätt.

Dessutom anser 70 procent av domarna att nämndemännens medelålder, 57 år enligt SVT, är för hög

Justitieminister Beatrice Ask säger i en kommentar till SVT att man framöver kommer att arbeta med frågan om politiskt tillsatta nämndemän. Bland annat myndigheter och de politiska partierna har kontaktats. Nämndemannainstitutet är också en del i den straffprocessutredning som ska presenteras hösten 2012.

Bredda rekryteringen

Infotorg Juridik arrangerade i september en debatt angående nämnemännens vara eller icke vara. Slutsatsen var bland annat att om man behåller dagens nämndemannasystem så bör man se över rekryteringen. I debatten deltog politiker, domare och professor, läs mer om debatten i länken ovan.

Ny delägare till MAQS

Mikael Satama Granberg blev den 1 september ny delägare vid MAQS Advokatbyrå.

Två nya domare

Regeringen har den 16 september utnämnt en lagman och en chefsrådman.

Ökat anslag till domstolarna

I den nya budgetpropositionen tillförs Sveriges Domstolar 535 miljoner kronor för planeringsperioden 2022-2024 i ökade budgetramar.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagens öppnande

Tisdag den 14 september öppnar Sveriges riksdag och det utgör starten på riksmötet 2021/22.

Hovrätten sänder webbinarier

Hovrätten över Skåne och Blekinge fyller 200 år och bjuder på på åtta webbinarier tillsammans med tingsrätterna i regionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 9 september utnämnt en hovrättspresident, två rådmän och tre kammarrättsråd.

Norburg & Scherp rekryterar

Advokaten Helena Selander har anslutit till Norburg & Scherp Advokatbyrå.

Ny delägare i Lindahl

David Ackebo ansluter som delägare i Lindahl och kommer att utveckla verksamheten inom tvistlösning.

Foto Juergen Priewe

Ny domare

Regeringen har den 2 september utnämnt en ny chefsrådman.

Fler brottsmisstänkta unga än äldre

Brå-rapporten avser andel misstänkta för brott bland folkbokförda personer 15 år och äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Kompass nyrekryterar

Kompass Advokat rekryterar Artur Ogelid där han främst ska arbeta med försäkring och finansiell reglering.

Ny delägare till Fylgia

Advokaten Joakim Johansson går in som delägare i Fylgia med tillträde den 1 september. Han kommer närmast från Wistrands advokatbyrå.

300 miljoner satsas inom juridik

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar på att juridik ska bli ett utbildnings- och forskningsfält med bas i Kalmar.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 6 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt sex domare i tingsrätter och kammarrätt.

Ny Säpo-chef

Regeringen har utnämnt Charlotte von Essen till säkerhetspolischef och chef för Säkerhetspolisen.

Ny delägare i Cirio

Den 1 oktober rekryterar Cirio advokatbyrå Hanna Tilus som delägare. Hon kommer att arbeta med life science-bolag och IP-kapacitet.

92 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 92 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 24 augusti. 47 advokater har lämnat samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt