Bli kund Annonsera
lördag 25 mars 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 29 augusti 2014,

Vad ska byrån heta?

Många efternamn eller något symboliskt? Det är frågan när de svenska advokatbyråerna väljer sina namn.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

I enlighet med internationell advokattradition har de flesta av de anglosaxiska advokatbyråerna fått sina namn av de grundande delägarna. Det har inte sällan medfört att byråernas namn blivit långa, något som märks på många engelska och amerikanska byråer. Det har också inneburit delikata överväganden när byråer fusioneras och det ska avgöras vilket eller vilka efternamn som passar bäst.

Även i Sverige har det varit tradition att namnge advokatbyråerna efter en eller flera grundare. Eller efter den delägare eller advokatbyrå som gått vinnande ur namnstriden vid en byråsammanslagning.

Lindahl och Vinge vann

Exempelvis kommer namnet Lindahl från den äldsta delägaren bland fyra samgående advokatbyråer, Magnus Lindahl, vars far grundade Alf Lindahls Advokatbyrå för nästan 100 år sedan.  

Även namnet Vinge kommer från en sammanslagning av fyra advokatbyråer, alla namngivna efter sina respektive grundare. Göteborgsbyrån Vinge Ramberg Dahlin drog det längsta strået i namnfrågan.

- Man valde helt enkelt mellan alla olika namn och fastnade för Vinge för att det var kort, snärtigt och bedömdes mest gångbart internationellt, berättar byråns kommunikationschef Anna Rasin.

MSA eller Mannheimer?

Mannheimer Swartling fick sitt namn efter att Göteborgsbyrån Mannheimer & Zetterlöf och Stockholmsbyrån Carl Swartling Advokatbyrå gått samman i början på 1990-talet. I folkmun kallas byrån dock ofta för MSA.

- Det är ingen stor fråga för oss. Vi försöker visserligen av varumärkesvårdande skäl alltid själva säga Mannheimer Swartling, men samtidigt har både MSA och Mannheimer blivit väldigt etablerade begrepp, så ärligt talat händer det nog att även vi använder dessa, konstaterar managing partner Jan Dernestam.

Norsk inspiration

Namnet Foyen bestämdes efter att byråns grundare i Sverige kom i kontakt med bröderna Foyen som bedrev advokatverksamhet med samma inriktning i Norge. Först tilläts man inte ändra namnet i Sverige till Foyen eftersom ingen av de svenska advokaterna hette så, men idag finns Foyen i bägge länderna.

- Vi har under årens lopp fått många olika frågor om namnet men huvuddelen har rört hur man uttalar namnet eller varifrån det kommer, förklarar delägaren Lars Hag.

Långt firmanamn

Förra året bildades Baumgarten Byström Rooth & Tallavaara Advokater och man valde att låta samtliga delägares efternamn bilda firmanamn. 

- Det är lite av poängen, att det tydligt ska framgå vilka personer som står bakom byrån. Namnet konkretiserar den personliga kontakten i rådgivningen. Det ligger lite i tiden. Och folk kommer ihåg oss, säger Fredrik von Baumgarten.

Det långa firmanamnet har inte inneburit något problem, inte heller den komplicerade stavningen.  

- Det har fungerat förvånansvärt bra. Folk benämner oss olika, en del säger hela namnet, några BBRT och andra använder olika kombinationer av namnen. Själv kallar jag byrån för Baumgarten & Co medan mina delägarkollegor sätter sina respektive namn först, säger Fredrik von Baumgarten och skrattar.

Ville ha ett fantasinamn

Andra advokatbyråer går emot strömmen och väljer medvetet bort efternamn i firman.

- När vi startade 1984 var vi den första advokatfirman som hade ett så kallat fantasinamn, berättar Per Berglöf, en av grundarna till Delphi. Anledningen var egentligen att vi tre grundare inte ville ha ett familjenamn i firmanamnet utan ett namn som kunde stavas och förstås bra, både i Sverige och utomlands.

Efter att bland annat ha tagit hjälp av marknadsföringsbyråer kom man till slut fram till ett antal förslag. Ett av dem var Delphi, som man tyckte lät bra bland annat med tanke på att orten Delphi anses vara rättens vagga i Grekland.

- Det var väldigt viktigt på den tiden att man kom med i telefonkatalogen, eftersom det egentligen var den enda formen av marknadsföring för advokatbyråer. Så när Televerket ringde i december 1983 och sa att de skulle trycka katalogen och måste veta vad byrån skulle heta blev vi tvungna att snabbt bestämma oss och så blev det Delphi, förklarar Per Berglöf.

Advokatsamfundet protesterade dock mot namnvalet och ansåg att man inte kunde ta ett fantasinamn som advokatbyrånamn. Just då fanns det emellertid inget förbud så Delphi kunde ta sitt namn. Men kort därefter förbjöd samfundet sådana påhittade namn under fem år.

Återspegla byråns specialisering

Time är en affärsjuridisk byrå specialiserad på affärer inom IT och media, och namnet (Technology, Information, Media and Entertainment) är tänkt att spegla detta.

- Vi ville ha ett kort, snyggt namn som lätt fastnar i minnet, och som säger något om vilka vi är och om vad vi gör, och som inte innehåller delägarnas namn, förklarar Johanna Linder, delägare och en av grundarna. Många verkar tycka att det är ett namn som är lätt att komma ihåg, medan andra ibland skämtar med anspelningar till ordet time/tid.

Bryta mot normen

Ett annat exempel på en byrå som valt bort familjenamn är Kompass Advokat, som grundades 2006.

- När jag grundade Kompass ville jag skapa en advokatbyrå med en helt annan kultur än den konventionella och med målet att växa. Så när alla mina juristvänner sa att byrån måste heta något med mitt namn i tänkte jag att så ska jag inte göra. Utan ett efternamn bryter vi mot normen i vår bransch och bjuder dessutom in till andra att ansluta sig, förklarar delägaren Anna Lööv.

Efter en brainstormövning tillsammans med några bekanta, varav en marknadschef, kom en av deltagarna med förslaget Kompass.

- Jag fastnade genast för namnet. En bra affärsjurist är som en kompass för sin klient och visar vägen mot bra affärsbeslut på ett naturligt och tillförlitligt sätt, precis som en kompass. Dessutom för kompassen tanken till friluftsliv och segling som är positivt laddat för mig. När vi förra året genomförde ett antal förändringar på byrån tog vi också fram en logotyp som för tanken till en kompassros och samlades kring mottot Advokatbyrån som leder rätt, avslutar Anna Lööv.

________________________________________________________________
FAKTA:

Enligt Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed 7.2 Firma gäller följande:

"En advokat skall bedriva sin verksamhet under en firma som innehåller ordet ”advokat”, om inte Advokatsamfundets styrelse medger undantag. Korrekt och fullständig firma skall klart framgå av skriftligt eller elektroniskt meddelande och annat material genom vilket advokatverksamheten presenteras." ________________________________________________________________

Petra Lundh föreslås bli ny hovrättspresident

Efter att Anders Perklev lämnade sin befattning som hovrättspresident i höstas för att bli nytt justitieråd i Högsta domstolen, föreslås nu Riksåklagare Petra Lundh ta över hans tjänst.

Fem nya domare

Regeringen har den 23 mars utnämnt fem nya domare.

Advokatsamfundet stämmer nätsajt

Sveriges advokatsamfund har beslutat att lämna in en stämningsansökan mot det bolag och den person som står bakom webbplatsen advokatguiden.se.

Foto Wavebreakmedia

Sveriges Domstolar populärast bland studenter

Sveriges domstolar är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland juriststudenter enligt undersökningsföretaget Universums årliga undersökning.

Två nya lagmän

Regeringen har den 23 mars utnämnt Annika Lowén och Mikael Westberg till kammarrättslagmän vid Kammarrätten i Stockholm.

Foto Yvonne Larsson

Så ska uppklarning av dödligt våld förbättras

Det behövs fler utredare med kompetens och erfarenhet att utreda grova våldsbrott i kriminella miljöer. Men det interna samarbetet behöver också utvecklas, särskilt i förhållande till Nationellt forensiskt centrum, NFC. Det framhålls i en ny studie från Brå.

Kampanj för fler icke-politiska nämndemän

Domstolsverket genomför nu en kommuni-kationskampanj inför årets nämndemannaval och uppmanar till en mer allsidig samman-sättning samt att fler nämndemän rekryteras utanför partipolitiken.

Foto Olga Galushko

Nya regler för att be-kämpa terrorist-aktiviteter på nätet

Polismyndigheten ska få effektivare verktyg för att förhindra att terrorisminnehåll sprids på internet. I ett lagförslag, som kompletterar en EU-förordning på området, föreslås en rad ändringar i detta syfte.

Nya delägare i Skierfe

Skierfe Advokatfirma har valt in två nya delägare, Christian Johard och Andreas Bülow.

Foto mikeD

Utökad användning av ordningsvakter

I en ny proposition föreslås anpassningar av regelverket för ordningsvakter till dagens förhållanden i syfte att ge förutsättningar för en mer flexibel och utökad användning av vakterna.

Nya domarutnämningar

Åtta nya domare utnämndes vid regeringens senaste sammanträde.

Foto David Naylor

Vill ta ny bevisforskning till rättssalen

Finns det bättre metoder att bedöma en persons ålder, om en människa ljuger eller vems dna som finns på en brottsplats? Det är frågeställningar i några av studierna man kommer att göra i det nya forskningsnätverket EB-CRIME vid Uppsala Universitet. Förhoppningen är att kunna ge åklagare och domare mer kött på benen när de gör sina bedömningar i olika brottmål.

Åtalas för mord och brott mot griftefriden

Två unga kvinnor åtalas nu för mord och brott mot griftefriden på en 21-årig kvinna i Vetlanda förra året.

Foto © tomloel

Betänkande om dom-stolarnas oberoende

Grundlagskommittén har överlämnat sitt betänkande till justitieministern. Bland annat föreslås att det blir svårare att ändra grundlag och att skyddet för domstolarnas och domarnas oberoende ska stärkas.

Fler gärningspersoner betalar skadestånd

Under 2022 ökade intäkten från Brottsoffermyndighetens regressverksamhet med nära tio miljoner kronor. Det är en ökning med 25 procent från förgående år och innebär att fler gärningspersoner nu får ta ansvar för den skada de orsakat.

Foto Andrey Popov

Nya domarutnämningar

Nio nya domare har utnämnts av regeringen.

Åtgärder när barn misstänks för brott

Regeringen har lämnat över en proposition till riksdagen innehållande en rad åtgärder som ska förbättra regelverket när barn misstänks för brott.

Fem personer åtalas för mord i södra Stockholm

Åtal har väckts mot fyra män och en kvinna misstänkta för delaktighet i våldsbrott och vapenbrott som inträffade i Haninge i mars 2022. Brotten kan enligt åklagaren kopplas till en konflikt mellan olika kriminella grupperingar i Stockholmsområdet.

Ingen förundersökning om utlämnade av personuppgifter

Det inleds ingen förundersökning i ett ärende där en åklagare polisanmälts för att ha lämnat ut namn och bild på två efterlysta män till ett tv-program. Efter att programmet sänts blev en person, som var anhörig till en av männen, mördad i sitt hem.

DOMARBLOGGEN
Foto Anders Ludvigson

Invändningar om sömn-körning i domstolarna

Vad är sömnkörning och varför åberopas det ibland i trafikmål? Om det handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Brå granskar bak-grundsfaktorer för brott

I en ny rapport granskar Brottsförebyggande Rådet (Brå) vilka faktorer som kan medföra att vissa personer löper en ökad risk att begå brott.

Svenska Spel vinner varumärkespris

Signumpriset är instiftat av varumärkesbyrån Groth & Co och delades i år ut för 28:e gången.

PRAKTIKERARTIKEL

Överföring av person-uppgifter till USA - är vi närmare en lösning?

Sedan Schrems II- domen från juni 2020 har det varit mycket svårt att säkerställa en GDPR-förenlig användning av amerikanska IT-tjänsteleverantörer. Nu tycks perioden av osäkerhet gällande överföring av personuppgifter till USA lida mot sitt slut. Om detta skriver Erik Ullberg och Michaela Örtberg, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Yttrande om uppmärk-sammad våldtäktsdom

Överåklagaren på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har yttrat sig till riksåklagaren i ett uppmärksammat mål om våldtäkt mot barn och anser att det finns skäl att överklaga domen till Högsta domstolen.

Advokat åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot en advokat i Stockholm för grova ekobrott.

IMY kritiserar inkassobolag

Integritetsskyddsmyndigheten riktar kritik mot inkassobolag som brutit mot inkassolagen genom att driva in tvivelaktiga fordringar.

Foto User_61482

Förbud mot omarkerad reklam i sociala medier

Konsumentombudsmannen har beslutat om ett förbudsföreläggande mot en känd influencer för bristande reklammarkering i inlägg som gör reklam för hudvårdsprodukter.

Förväntad ökning av resurskrävande brott

De kommande tre åren beräknas särskilt resurskrävande brott såsom mord och våldtäkter att öka. Den bedömningen gör fem myndigheter i rättsväsendet i en ny rapport.

DOMARBLOGGEN

Europeiskt samarbete för starkare domstolar

Domaren Carin Westerlund representerar Sverige i det europeiska nätverket ENCJ och om arbetet däri skriver hon på Domarbloggen.

Ineffektiv hantering av mängdbrott

Polisens hantering av mängdbrott är ineffektiv, visar Riksrevisionens granskning. Bristerna beror bland annat på att polisen inte har lyckats bemanna lokalpolisområdena i tillräcklig utsträckning, inte genomför nödvändig kompetensutveckling och sätter för snäva gränser för antalet civilanställda.

Foto Roland Magnusson

Nytt forskningsinstitut för bolagsstyrning

Swedish Corporate Governance Institute (SCGI) är sedan 2022 en ny del av Stockholm Centre for Commercial Law vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet och bedriver tillämpad forskning och utbildning inom bolagsstyrningsområdet.

PRAKTIKERARTIKEL

Om överklagande av nyckelbiotoper

Frågan om Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper utgör ett överklagbart beslut har på sistone blivit högaktuell. Bara under de senaste månaderna har samma kammarrätt kommit fram till helt olika slutsatser i frågan. I en praktikerartikel redogör juristerna Emilie Steen & Annie Kolvi för frågeställningen.

Åtal väckt i stort momsbedrägerimål

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot tolv personer i Sveriges hittills största momsbedrägerimål. Åtalen rör grova skattebrott, grova penningtvättbrott samt grova bokföringsbrott.

IMY granskar Uppsalas hantering av e-post

Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av om Region Uppsala har vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda patientuppgifter i e-post.

Foto Åke E:son Lindman

HFD presenterar 2022

Högsta förvaltningsdomstolens verksamhets-berättelse för 2022 har nu publicerats och den innehåller alltifrån statistik, vägledande avgöranden till artiklar som beskriver verksamheten och medarbetare på domstolen.

Två nya delägare i Foyen

Helena Strömbeck och Anders Eriksson har valts in som nya delägare i Foyen

Ny delägare i Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland har valt in Sara Malmgren som delägare och ansvarig för byråns IT-juridik.

Årets advokatbyrå

Analysföretaget Regi har sammanställt sin kvalitets- och branschstudie där klienter till affärsjuridiska advokatbyråer har utvärderat relationen med sin byrå under året som gått.

HD presenterar verksamhetsberättelse

Högsta domstolen publicerar sin verksamhets-berättelse för 2022. Den innehåller bland annat en presentation av två nya justitieråd och ny kanslichef samt redogörelser för viktiga händelser under året.

PRAKTIKERARTIKEL

Konkurrensklausuler i anställningsavtal – pågående trend mot totalförbud

Inom en snar framtid kan det finnas behov av att se över hur företag effektivt kan bibehålla och skydda know-how och kundrelationer i samband med att medarbetare lämnar företaget. Bakgrunden är att i USA finns ett förslag om att förbjuda konkurrensklausuler i anställningsavtal. En sådan utveckling kan på sikt komma att påverka även övriga världen. Dels för att andra jurisdiktioner kan komma att vara mer restriktiva med att tillåta konkurrensklausuler, dels på grund av det genomslag som internationella amerikanska företags beteende har på lokala marknader. Det skriver tre jurister från Gernandt & Danielsson om i en ny praktikerartikel.

Ny delägare i Lindahl

Advokatfirman Lindahlhar rekryteriat Anna Wahlbom som ny delägare.

Foto Igor Stevanovic

Hur åklagare utreder krigsbrott

Åklagarmyndigheten har hållit ett seminarium om krigsbrott där kammaråklagare berättat om arbetsmetoder, erfarenheter och utmaningar i arbetet med att utreda folkrättsförbrytelser samt om arbetet med att utreda krigsbrott i Ukraina.

PRAKTIKERARTIKEL

Ansvar för varumärkes-intrång vid e-handel

I en ny praktikerartikel kommenterar Erik Ullberg och Andreas Salehi, Wistrand Advokatbyrå, EU-domstolens dom i varumärkesmålet mellan Louboutin och Amazon.

NY LITTERATUR

Riskabelt att ge myndig-heter för mycket makt

Under coronapandemin utfärdade Folkhälso-myndigheten allmänna råd som kraftigt begränsade enskilda individer och företag. Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds Universitet, belyser i en ny bok vilka svårigheter den här typen av råd och föreskrifter kan ge.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt