Bli kund Annonsera
tisdag 24 november 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 29 augusti 2014,

Vad ska byrån heta?

Många efternamn eller något symboliskt? Det är frågan när de svenska advokatbyråerna väljer sina namn.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

I enlighet med internationell advokattradition har de flesta av de anglosaxiska advokatbyråerna fått sina namn av de grundande delägarna. Det har inte sällan medfört att byråernas namn blivit långa, något som märks på många engelska och amerikanska byråer. Det har också inneburit delikata överväganden när byråer fusioneras och det ska avgöras vilket eller vilka efternamn som passar bäst.

Även i Sverige har det varit tradition att namnge advokatbyråerna efter en eller flera grundare. Eller efter den delägare eller advokatbyrå som gått vinnande ur namnstriden vid en byråsammanslagning.

Lindahl och Vinge vann

Exempelvis kommer namnet Lindahl från den äldsta delägaren bland fyra samgående advokatbyråer, Magnus Lindahl, vars far grundade Alf Lindahls Advokatbyrå för nästan 100 år sedan.  

Även namnet Vinge kommer från en sammanslagning av fyra advokatbyråer, alla namngivna efter sina respektive grundare. Göteborgsbyrån Vinge Ramberg Dahlin drog det längsta strået i namnfrågan.

- Man valde helt enkelt mellan alla olika namn och fastnade för Vinge för att det var kort, snärtigt och bedömdes mest gångbart internationellt, berättar byråns kommunikationschef Anna Rasin.

MSA eller Mannheimer?

Mannheimer Swartling fick sitt namn efter att Göteborgsbyrån Mannheimer & Zetterlöf och Stockholmsbyrån Carl Swartling Advokatbyrå gått samman i början på 1990-talet. I folkmun kallas byrån dock ofta för MSA.

- Det är ingen stor fråga för oss. Vi försöker visserligen av varumärkesvårdande skäl alltid själva säga Mannheimer Swartling, men samtidigt har både MSA och Mannheimer blivit väldigt etablerade begrepp, så ärligt talat händer det nog att även vi använder dessa, konstaterar managing partner Jan Dernestam.

Norsk inspiration

Namnet Foyen bestämdes efter att byråns grundare i Sverige kom i kontakt med bröderna Foyen som bedrev advokatverksamhet med samma inriktning i Norge. Först tilläts man inte ändra namnet i Sverige till Foyen eftersom ingen av de svenska advokaterna hette så, men idag finns Foyen i bägge länderna.

- Vi har under årens lopp fått många olika frågor om namnet men huvuddelen har rört hur man uttalar namnet eller varifrån det kommer, förklarar delägaren Lars Hag.

Långt firmanamn

Förra året bildades Baumgarten Byström Rooth & Tallavaara Advokater och man valde att låta samtliga delägares efternamn bilda firmanamn. 

- Det är lite av poängen, att det tydligt ska framgå vilka personer som står bakom byrån. Namnet konkretiserar den personliga kontakten i rådgivningen. Det ligger lite i tiden. Och folk kommer ihåg oss, säger Fredrik von Baumgarten.

Det långa firmanamnet har inte inneburit något problem, inte heller den komplicerade stavningen.  

- Det har fungerat förvånansvärt bra. Folk benämner oss olika, en del säger hela namnet, några BBRT och andra använder olika kombinationer av namnen. Själv kallar jag byrån för Baumgarten & Co medan mina delägarkollegor sätter sina respektive namn först, säger Fredrik von Baumgarten och skrattar.

Ville ha ett fantasinamn

Andra advokatbyråer går emot strömmen och väljer medvetet bort efternamn i firman.

- När vi startade 1984 var vi den första advokatfirman som hade ett så kallat fantasinamn, berättar Per Berglöf, en av grundarna till Delphi. Anledningen var egentligen att vi tre grundare inte ville ha ett familjenamn i firmanamnet utan ett namn som kunde stavas och förstås bra, både i Sverige och utomlands.

Efter att bland annat ha tagit hjälp av marknadsföringsbyråer kom man till slut fram till ett antal förslag. Ett av dem var Delphi, som man tyckte lät bra bland annat med tanke på att orten Delphi anses vara rättens vagga i Grekland.

- Det var väldigt viktigt på den tiden att man kom med i telefonkatalogen, eftersom det egentligen var den enda formen av marknadsföring för advokatbyråer. Så när Televerket ringde i december 1983 och sa att de skulle trycka katalogen och måste veta vad byrån skulle heta blev vi tvungna att snabbt bestämma oss och så blev det Delphi, förklarar Per Berglöf.

Advokatsamfundet protesterade dock mot namnvalet och ansåg att man inte kunde ta ett fantasinamn som advokatbyrånamn. Just då fanns det emellertid inget förbud så Delphi kunde ta sitt namn. Men kort därefter förbjöd samfundet sådana påhittade namn under fem år.

Återspegla byråns specialisering

Time är en affärsjuridisk byrå specialiserad på affärer inom IT och media, och namnet (Technology, Information, Media and Entertainment) är tänkt att spegla detta.

- Vi ville ha ett kort, snyggt namn som lätt fastnar i minnet, och som säger något om vilka vi är och om vad vi gör, och som inte innehåller delägarnas namn, förklarar Johanna Linder, delägare och en av grundarna. Många verkar tycka att det är ett namn som är lätt att komma ihåg, medan andra ibland skämtar med anspelningar till ordet time/tid.

Bryta mot normen

Ett annat exempel på en byrå som valt bort familjenamn är Kompass Advokat, som grundades 2006.

- När jag grundade Kompass ville jag skapa en advokatbyrå med en helt annan kultur än den konventionella och med målet att växa. Så när alla mina juristvänner sa att byrån måste heta något med mitt namn i tänkte jag att så ska jag inte göra. Utan ett efternamn bryter vi mot normen i vår bransch och bjuder dessutom in till andra att ansluta sig, förklarar delägaren Anna Lööv.

Efter en brainstormövning tillsammans med några bekanta, varav en marknadschef, kom en av deltagarna med förslaget Kompass.

- Jag fastnade genast för namnet. En bra affärsjurist är som en kompass för sin klient och visar vägen mot bra affärsbeslut på ett naturligt och tillförlitligt sätt, precis som en kompass. Dessutom för kompassen tanken till friluftsliv och segling som är positivt laddat för mig. När vi förra året genomförde ett antal förändringar på byrån tog vi också fram en logotyp som för tanken till en kompassros och samlades kring mottot Advokatbyrån som leder rätt, avslutar Anna Lööv.

________________________________________________________________
FAKTA:

Enligt Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed 7.2 Firma gäller följande:

"En advokat skall bedriva sin verksamhet under en firma som innehåller ordet ”advokat”, om inte Advokatsamfundets styrelse medger undantag. Korrekt och fullständig firma skall klart framgå av skriftligt eller elektroniskt meddelande och annat material genom vilket advokatverksamheten presenteras." ________________________________________________________________

1 TIDIGARE KOMMENTAR
Magnus Andersson
9 september 2014 13:03

Det som står om Foyen i artikeln är inte riktigt. Byrån i Norge heter ju Føyen – eftersom den norska advokatfamiljen heter Føyen i efternamn, inte Foyen. (Och det är ganska märkligt att man har valt att ändra det norska ö-et i firmanamnet till ett o när man driver verksamhet i ett nordiskt grannland.)

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

Sju nya delägare i Lindahl

Advokatfirman Lindahl tar vid årsskiftet in sju jurister som delägare på byrån.

Ny HFD-hemsida på engelska

Högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis finns nu att ta del av på engelska.

28 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 28 advokater och 16 advokater har lämnat samfundet.

Nya domare

Regeringen har den 12 november utnämnt nya hovrättsråd, chefsrådmän, rådmän och tekniska råd.

Två nya delägare till DLA Piper

Anna Berntorp och Joséphine Tessmar blir i maj nästa år delägare i DLA Piper.

Foto Simon Gunnarsson

Många vill läsa juridik

Ansökningstiden för studier på universitetet i vår har stängt och rekordmånga har sökt. I Lund är Juristprogrammet det populäraste programmet, med flest förstahandssökande och även när det kommer till fristående kurser ligger juridik i topp.

Ny delägare i Baker McKenzie

Erik Forsin ansluter som delägare i Baker McKenzie, och gruppen dispute resolution, och kommer närmast från DLA Piper.

HD:s webbplats på engelska

Nu finns Högsta domstolens webbplats även i engelsk översättning, i syfte att göra den tillgänglig för internationella intressenter.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 oktober utnämnt fyra rådmän.

Ny vägledning ska stärka barns rättigheter

I år blev barnkonventionen lag i Sverige och för att stärka barns rättigheter på nätet har Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen gemensamt tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer.

Systrar driver byrå

År 2010 startades Krzymowski Juristbyrå av tre systrar. Efter att de utsetts till ledamöter av samfundet har juristbyrån övergått till Krzymowski Advokater.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har den 8 oktober utnämnt två hovrättsråd, sex rådmän och ett hyresråd.

Foto Claes Leandersson/Domstolsverket

Ökat förtroende för domstolarna

Svenska folkets förtroende för Sveriges Domstolar fortsätter att öka. Det visar den senaste Nationella trygghetsundersökningen från Brå.

Nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 35 nya ledamöter vid sitt senaste möte.

Foto © Elnur

Pakistansk advokat får juristpris

Den pakistanska advokaten och medborgarrättsaktivisten Hina Jilani tilldelas Stockholm Human Rights Award 2020.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Datainspektionen blir Integritetsskydds- myndigheten

Den 1 januari byter Datainspektionen namn och blir Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Ny GD för Domstolsverket

Thomas Rolén tillträder som ny generaldirektör för Domstolsverket.

Nya domare

Regeringen har den 17 september utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt