Bli kund Annonsera
onsdag 22 maj 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 29 augusti 2014,

Vad ska byrån heta?

Många efternamn eller något symboliskt? Det är frågan när de svenska advokatbyråerna väljer sina namn.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

I enlighet med internationell advokattradition har de flesta av de anglosaxiska advokatbyråerna fått sina namn av de grundande delägarna. Det har inte sällan medfört att byråernas namn blivit långa, något som märks på många engelska och amerikanska byråer. Det har också inneburit delikata överväganden när byråer fusioneras och det ska avgöras vilket eller vilka efternamn som passar bäst.

Även i Sverige har det varit tradition att namnge advokatbyråerna efter en eller flera grundare. Eller efter den delägare eller advokatbyrå som gått vinnande ur namnstriden vid en byråsammanslagning.

Lindahl och Vinge vann

Exempelvis kommer namnet Lindahl från den äldsta delägaren bland fyra samgående advokatbyråer, Magnus Lindahl, vars far grundade Alf Lindahls Advokatbyrå för nästan 100 år sedan.  

Även namnet Vinge kommer från en sammanslagning av fyra advokatbyråer, alla namngivna efter sina respektive grundare. Göteborgsbyrån Vinge Ramberg Dahlin drog det längsta strået i namnfrågan.

- Man valde helt enkelt mellan alla olika namn och fastnade för Vinge för att det var kort, snärtigt och bedömdes mest gångbart internationellt, berättar byråns kommunikationschef Anna Rasin.

MSA eller Mannheimer?

Mannheimer Swartling fick sitt namn efter att Göteborgsbyrån Mannheimer & Zetterlöf och Stockholmsbyrån Carl Swartling Advokatbyrå gått samman i början på 1990-talet. I folkmun kallas byrån dock ofta för MSA.

- Det är ingen stor fråga för oss. Vi försöker visserligen av varumärkesvårdande skäl alltid själva säga Mannheimer Swartling, men samtidigt har både MSA och Mannheimer blivit väldigt etablerade begrepp, så ärligt talat händer det nog att även vi använder dessa, konstaterar managing partner Jan Dernestam.

Norsk inspiration

Namnet Foyen bestämdes efter att byråns grundare i Sverige kom i kontakt med bröderna Foyen som bedrev advokatverksamhet med samma inriktning i Norge. Först tilläts man inte ändra namnet i Sverige till Foyen eftersom ingen av de svenska advokaterna hette så, men idag finns Foyen i bägge länderna.

- Vi har under årens lopp fått många olika frågor om namnet men huvuddelen har rört hur man uttalar namnet eller varifrån det kommer, förklarar delägaren Lars Hag.

Långt firmanamn

Förra året bildades Baumgarten Byström Rooth & Tallavaara Advokater och man valde att låta samtliga delägares efternamn bilda firmanamn. 

- Det är lite av poängen, att det tydligt ska framgå vilka personer som står bakom byrån. Namnet konkretiserar den personliga kontakten i rådgivningen. Det ligger lite i tiden. Och folk kommer ihåg oss, säger Fredrik von Baumgarten.

Det långa firmanamnet har inte inneburit något problem, inte heller den komplicerade stavningen.  

- Det har fungerat förvånansvärt bra. Folk benämner oss olika, en del säger hela namnet, några BBRT och andra använder olika kombinationer av namnen. Själv kallar jag byrån för Baumgarten & Co medan mina delägarkollegor sätter sina respektive namn först, säger Fredrik von Baumgarten och skrattar.

Ville ha ett fantasinamn

Andra advokatbyråer går emot strömmen och väljer medvetet bort efternamn i firman.

- När vi startade 1984 var vi den första advokatfirman som hade ett så kallat fantasinamn, berättar Per Berglöf, en av grundarna till Delphi. Anledningen var egentligen att vi tre grundare inte ville ha ett familjenamn i firmanamnet utan ett namn som kunde stavas och förstås bra, både i Sverige och utomlands.

Efter att bland annat ha tagit hjälp av marknadsföringsbyråer kom man till slut fram till ett antal förslag. Ett av dem var Delphi, som man tyckte lät bra bland annat med tanke på att orten Delphi anses vara rättens vagga i Grekland.

- Det var väldigt viktigt på den tiden att man kom med i telefonkatalogen, eftersom det egentligen var den enda formen av marknadsföring för advokatbyråer. Så när Televerket ringde i december 1983 och sa att de skulle trycka katalogen och måste veta vad byrån skulle heta blev vi tvungna att snabbt bestämma oss och så blev det Delphi, förklarar Per Berglöf.

Advokatsamfundet protesterade dock mot namnvalet och ansåg att man inte kunde ta ett fantasinamn som advokatbyrånamn. Just då fanns det emellertid inget förbud så Delphi kunde ta sitt namn. Men kort därefter förbjöd samfundet sådana påhittade namn under fem år.

Återspegla byråns specialisering

Time är en affärsjuridisk byrå specialiserad på affärer inom IT och media, och namnet (Technology, Information, Media and Entertainment) är tänkt att spegla detta.

- Vi ville ha ett kort, snyggt namn som lätt fastnar i minnet, och som säger något om vilka vi är och om vad vi gör, och som inte innehåller delägarnas namn, förklarar Johanna Linder, delägare och en av grundarna. Många verkar tycka att det är ett namn som är lätt att komma ihåg, medan andra ibland skämtar med anspelningar till ordet time/tid.

Bryta mot normen

Ett annat exempel på en byrå som valt bort familjenamn är Kompass Advokat, som grundades 2006.

- När jag grundade Kompass ville jag skapa en advokatbyrå med en helt annan kultur än den konventionella och med målet att växa. Så när alla mina juristvänner sa att byrån måste heta något med mitt namn i tänkte jag att så ska jag inte göra. Utan ett efternamn bryter vi mot normen i vår bransch och bjuder dessutom in till andra att ansluta sig, förklarar delägaren Anna Lööv.

Efter en brainstormövning tillsammans med några bekanta, varav en marknadschef, kom en av deltagarna med förslaget Kompass.

- Jag fastnade genast för namnet. En bra affärsjurist är som en kompass för sin klient och visar vägen mot bra affärsbeslut på ett naturligt och tillförlitligt sätt, precis som en kompass. Dessutom för kompassen tanken till friluftsliv och segling som är positivt laddat för mig. När vi förra året genomförde ett antal förändringar på byrån tog vi också fram en logotyp som för tanken till en kompassros och samlades kring mottot Advokatbyrån som leder rätt, avslutar Anna Lööv.

________________________________________________________________
FAKTA:

Enligt Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed 7.2 Firma gäller följande:

"En advokat skall bedriva sin verksamhet under en firma som innehåller ordet ”advokat”, om inte Advokatsamfundets styrelse medger undantag. Korrekt och fullständig firma skall klart framgå av skriftligt eller elektroniskt meddelande och annat material genom vilket advokatverksamheten presenteras." ________________________________________________________________

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt