Bli kund Annonsera
onsdag 22 maj 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 17 november 2015,

Så mycket tjänar bolagsjuristerna

Idag presenterades en stor undersökning med lönestatistik för bolagsjurister i Sverige. Av denna framgår bland annat att den genomsnittlige manlige bolagsjuristen tjänar drygt 12.000 kronor mer än sin kvinnliga kollega.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Rekryteringsfirman HR Commitment har sedan år 2008, i samarbete med Bolagsjuristernas Förening, tagit fram lönestatistik för bolagsjurister i Sverige och nu har man presenterat sin senaste undersökning. Hela 749 bolagsjurister har svarat på denna, vilket är rekord i antal svarande. Det är 106 fler deltagare - eller en ökning med 17 procent - jämfört med 2014 års undersökning.

Nytt för i år är att också att man frågat om bolagsjuristerna avser att öka eller minska inköpen av externa juristtjänster och om man planerar att öka eller minska antalet anställda bolagsjurister.

Många sökanden

I sin rekryteringsverksamhet ser HR Committment ett fortsatt stort antal sökande jurister till de utannonserade tjänsterna, men också ett ökat antal spontanansökningar från såväl verksamma bolagsjurister som jurister från advokatbyråerna.

Att det är stor konkurrens om bolagsjuristjobben stämmer också väl med resultaten som redovisas i undersökningen. Även om det finns stora löneskillnader bland Sveriges bolagsjurister, uppges den stora konkurrensen om jobben också bidra till att minska den generella löneökningen.

Inga stora löneökningar

Enligt undersökningen har lönerna visserligen ökat något, dock utan några större lönerörelser sedan 2013 års undersökning. Trots att nöjdheten kring den egna lönen idag generellt sett är hög, uppges möjligheterna till högre lön på den nuvarande arbetsplatsen ha den enskilt största påverkan på beslutet att inte söka nytt jobb.

Dock säger totalt så många som 37 procent av de intervjuade bolagsjuristerna att de överväger att söka nytt jobb inom ett till två år.

Mest nöjda i Göteborg

Generellt ligger lönerna utanför de tre storstadsområdena betydligt lägre än inom dessa tre. I Göteborg ligger man något högre (79.200 kronor) jämfört med Stockholm och Malmö (77.800 kronor respektive 76.500 kronor) och de göteborgska bolagsjuristerna uppges också vara de som är mest nöjda med sitt jobb.

Kvinnor tjänar fortfarande sämre än sina manliga kolleger, men det går att se en ökad utjämning bland chefsjuristerna. Av samtliga svarande tjänar kvinnliga bolagsjurister i genomsnitt 71.700 kronor per månad, medan den genomsnittlige månadslönen för en manlig bolagsjurist är 83.900 kronor. Bland chefsjuristerna är motsvarande siffror i årets undersökning 92.000 kronor respektive 104.000 kronor.

Nyanställningar planeras

Bland de stora juristavdelningarna, med sex eller fler anställda, säger sig flera planera att nyanställa, samtidigt som de räknar med att minska sina externa inköp av juristtjänster. Mindre juristavdelningarna är emellertid mer positiva till externa inköp.

Efterfrågan på fler bolagsjurister kommer, enligt undersökningen, totalt sett att öka, samtidigt som det branschspecifikt är stora differenser i synen på den framtida efterfrågan.

-  En generell slutsats man kan dra av undersökningen är att den bekräftar vår bild av att arbetsmarknaden för yngre jurister blir hetare och hetare, konstaterar Erik Karlsson, VD för HR Commitment.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.




 
» Logga in automatiskt