Bli kund Annonsera
fredag 28 februari 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 16 december 2019,

Domstolsverket i digitalt infrastrukturprojekt

Domstolsverket kommer, tillsammans med åtta andra myndigheter, att arbeta med att etablera en gemensam digital infrastruktur. Målet med detta regeringsuppdrag är att förenkla och effektivisera informationsutbytet mellan myndigheter, regioner och kommuner.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

I augusti lämnades slutrapporten om regeringsuppdraget ”Ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte”. Uppdraget samordnades av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och Domstolsverket var en av de medverkande myndigheterna.

Nu har regeringen, utifrån slutrapportens förslag, beslutat om ett nationellt uppdrag för att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. DIGG kommer att samordna uppdraget, där Domstolsverket och ytterligare sju myndigheter ingår.

- Det känns mycket roligt att vi nu får vara med och skapa ett gemensamt, effektivt och standardiserat sätt att skicka och utbyta digital information. Jag ser stora vinster för hela samhället – det kommer leda till ett både snabbare och säkrare utbyte av information, säger Per Lehto, enhetschef för IT-samordning, Domstolsverket i ett pressmeddelande.

Regeringsuppdraget ska slutredovisas den 31 januari 2021. Övriga myndigheter som ingår i regeringsuppdraget är: Bolagsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet samt Skatteverket.

Foto © Paulpaladin Dreamstime.com

Polisens belastnings-register granskas

Polisen har under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister och Datainspektionen ska utreda händelsen.

Kammarrättens verksamhet

Kammarrätten i Stockholm har nu presenterat sin verksamhetsberättelse för år 2019.

Inkomna mål ökade 2019

Antalet inkomna mål till domstolarna fortsatte under 2019 att öka och ligger nu på de högsta nivåerna någonsin. Arbetet med digitalisering av verksamheten har fortsatt och resulterat i nya e-tjänster.

Hundra nya åklagare

Åklagarmyndigheten har överlämnat 2019 års årsredovisning till regeringen och av den framgår bland annat att fler åklagare än någonsin rekryterats till myndigheten.

Nya domare

Regeringen har den 20 februari utnämnt respektive anställt två nya rådmän.

Två nya delägare till Lindahl

Advokatfirman Lindahl tar in advokaterna Monica Lagercrantz och Dennis Westermark som delägare i Stockholm. Dessutom ansluter juristerna Nicklas Bexelius och Lisa Liljekvist.

Nytt hovrättsråd

Regeringen har den 13 februari utnämnt ett nytt hovrättsråd.

Ny generaldirektör för Kriminalvården

Regeringen har utsett Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren till generaldirektör för Kriminalvården.

Foto Igor Stevanovic

Översyn av domstolars oberoende

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska se över formerna för ändring av grundlag och utreda åtgärder för att stärka domstolarnas och domarnas oberoende.

Foto © Dave Bredeson | Dreamstime.com

Ingen åtgärd mot advokater i musikvideo

De tre advokaternas medverkan i en inspelning av en musikvideo i en tingsrätt bröt inte mot god advokatsed och lämnas därmed utan åtgärd av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Foto Nagy-bagoly Arpad

Skatteverkets kontroller

Skatteverket kommer i år att granska privata kostnader och oredovisade förmåner i företag samt städ- och transportbranscherna i kampen mot svartarbete. Dessutom görs insatser mot identitetsrelaterat fusk och skenutvandring.

Felaktig kommentar av advokat

Advokaten borde inte ha kommenterat ett inlägg på Instagram på sätt som skett. Det slår Advokatsamfundets disciplinnämnd fast i ett uttalande.

Professor i offentlig rätt

Pernilla Leviner befordrades den 1 februari till professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

Foto stocksnapper

Stor skillnad i andelen direktavskrivna brott

Direktavskrivning av brott skiljer sig mellan landets sju regioner. Brottsstrukturen förklarar en stor del av skillnaden. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt