Bli kund Annonsera
fredag 19 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 30 juli 2021,

Regeringen stödjer EU-kommissionen i fördragsbrottsmål

Sveriges regering har beslutat att stödja EU-kommissionen i ett mål mot Polen vid EU-domstolen som handlar om brister i de polska domstolarnas oberoende.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Sveriges regering uppger i ett pressmeddelande att regeringen har beslutat att stödja EU-kommissionen i ett mål mot Polen som den väckt vid EU-domstolen. Det handlar om brister i de polska domstolarnas oberoende.

Regeringen uppger i pressmeddelandet att kommissionens kritik mot Polen gäller flera punkter.

- Högsta domstolen har en avdelning för disciplinära mål vars oavhängighet och opartiskhet inte är garanterad.  Det är allvarligt eftersom avdelningen fått befogenhet att fatta beslut i frågor som direkt påverkar domares ställning och ämbetsutövning, inklusive att ge möjlighet att låta dem åtalas eller häktas. EU-domstolen har tidigare sagt att Polen måste suspendera avdelningens verksamhet, men det har landet ännu inte följt.

- Polen tillåter inte sina nationella domstolar att granska efterlevnaden av EU:s krav på att en domstol ska vara oavhängig och opartisk och ha inrättats enligt lag.

- Det kan klassificeras som en disciplinär förseelse om en domstol ändå granskar kravet på att en domstol ska vara oavhängig och opartisk och ha inrättats enligt lag.

- Alla domare är ålagda att lämna information om medlemskap i en yrkesorganisation eller förening, och också om medlemskap i ett politiskt parti, liksom att offentliggöra informationen.

Regeringen upgger i pressmeddelandet att den polska författningsdomstolen nyligen har ifrågasatt om alla beslut av EU-domstolen behöver efterlevas och därmed skapat tvivel om unionsrättens företräde kommer att respekteras.

Regeringen ser enligt pressmeddelandet med fortsatt oro på utvecklingen i Polen och särskilt när det gäller rättsväsendets oberoende. På grund av att frågan om domstolars oberoende är särskilt viktig anser regeringen det angeläget att Sverige intervenerar i det här målet till stöd för kommissionen.

Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt