Bli kund Annonsera
fredag 19 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 juli 2022,

Sverige intervenerar i mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Målet handlar om en tolkning av EU-rätten vad gäller FIFA/UEFA:s åtgärder med anled­ning av bildandet av Superligan. Intresset för målet uppges vara mycket stort och över 20 länder deltar vid förhand­lingen. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Sveriges anförande stöder principen om ett förbund per idrott och därmed FIFA:s och UEFA:s rätt att agera mot klubbar som inte respek­terar förbundens roll att organi­sera fotbollens tävlings­verk­samhet. Stängda ligor – där samma lag spelar mot varandra år efter år – kan enligt regeringen inte anses ligga i linje med fotbollens grundtanke om att varje klubb ska kunna tävla sig till toppen.  

Stängda ligor vars ekono­miska överskott primärt stannar hos de klubbar som grundat ligan vore också, enligt regeringen, skadligt för fotbollens framtid. Förbunden måste ha möjlig­het att skydda sin idrott och inte minst de intäkter som matcherna genererar.

Regeringen under­stryker dock att detta förut­sätter att förbunden är demo­kratiska, trans­parenta och ansvars­tagande. De ekono­miska över­skotten från de europeiska cuperna ska också fördelas av UEFA för den samlade fotbollens bästa. Över­skotten ska gå till att utveckla såväl elit- som bredd­fotboll, och inte minst till barn- och ungdoms­verksamhet.  

– Det här målet är mycket viktigt för att skydda den europeiska fotbollen och hela den europeiska idrotts­modellen. Det massiva motstånd som planerna på Super­ligan mötte från den fotbolls­intresserade allmän­heten är ett tydligt tecken på det, säger idrotts­minister Anders Ygeman i pressmeddelandet.

Superligan plane­rades som en egen liga för, i första hand, de tolv fotbolls­klubbar som grundat ligan. Principen om öppna ligor, som i stort är rådande inom europeisk idrott, är,skriver regeringen, en viktig aspekt i värnandet av idrottens själv­bestäm­mande­rätt.

Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt