Bli kund Annonsera
onsdag 27 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 november 2022,

Straffrättsprojekt får 18 miljoner i forskningsanslag

Ett projekt vid Uppsala universitet, som handlar om bevisning i brottmål, har beviljats ett forskningsanslag med 18 miljoner kronor.
Moa Lidén

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Projektet "Internationellt Centrum för  Evidensbaserad Straffrätt" (EB-CRIME) syftar till att lansera ett nytt vetenskapligt förhållningssätt till straffrätt - evidensbaserad straffrätt som är tänkt att bidra till riktlinjer som hjälper poliser, åklagare, rättsläkare och domare att arbeta på ett evidensbaserat sätt och därmed förebygga felaktiga domar. Det framgår av ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

I brottmålsprocessen kan, skriver universitetet vidare, felaktigheter i de metoder som används, liksom de mänskliga tolkningar som görs, medföra problem i form av till exempel felaktiga brottsmisstankar eller domar, ineffektiv resursanvändning och bristande legitimitet. EB-CRIME är det första multidisciplinära forskningscentret av sitt slag som möjliggörs genom nydanande samarbeten mellan forskare inom nio olika discipliner; juridik, psykologi, sociologi, rättsgenetik, rättsmedicin, rättskemi, digital forensik, antropologi och informationsteknologi, samt nära samarbeten med praktiker.

Evidensbaserad straffrätt bygger på forskning med kombinerade multidisciplinära metoder (till exempel humaniora, teknik och medicin) där felkällor undersöks och analyseras i tre olika nivåer. För det första utvärderas felkällor i de metoder och tekniker som används för att ta fram bevis, till exempel utvärderingar av muntliga utsagor från misstänkta och vittnen, verktyg för digitala bevis (databaser), DNA-analyser, rättsmedicinska metoder och metoder för åldersbedömningar. Ny teknik baserad på artificiell intelligens och avancerade DNA-metoder granskas, exempelvis mjukvaror för att särskilja DNA från flera individer i så kallade blandade DNA-spår.

För det andra utvärderas mänskliga felkällor i användningen av dessa metoder under utredningsfasen. Detta tar sikte på olika former av subjektivitet, individuella skillnader och gruppdynamik bland poliser, rättsläkare och forensiker. Och slutligen, för det tredje, utvärderas mänskliga felkällor i tolkningen av bevisen under domstolsfasen, vilket innefattar till exempel åklagares förståelse för möjliga fel i bevisen och domares förmåga att kritiska granska vetenskapligt komplexa bevisresultat.

I projektet, som nu alltså bevljats ett forskningsanslag på 18 miljoner kronor, deltar förutom projektledaren Moa Lidén, som är doktor i juridik och psykologi vid Juridiska institutionen, Uppsala Universitet och Department of Security and Crime Science, University College London, även följande forskare:

- Ingmar Thiblin, professor i rättsmedicin, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

- Jacob Andersson Emad, doktor i rättsmedicin, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

- Anders Hast, professor i informationsteknologi (AI), Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet

- Joakim Sundh, doktor i kognitionspsykologi, Psykologiska institutionen, Uppsala universitet

- Ann-Cristin Cederborg, professor i barnpsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

- Daniel Hedlund, doktor i juridik och sociologi, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

- Sherry Nakhaeizadeh, doktor i forensisk antropologi, Department of Security and Crime Science, University College London

- Nina Sunde, doktor i digital forensik, Norska Polishögskolan, Norge

- Marie Allen, professor vid Institutionen för genetik, immunologi och patologi, Uppsala universitet

- Jonas Bergquist, professor vid Institutionen för kemi, Uppsala universitet

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

Ny MP på Baker McKenzie

Costin Mihailescu tar över som ny Managing Partner i Sverige på advokatbyrån Baker McKenzie.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt