Bli kund Annonsera
onsdag 22 maj 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 10 oktober 2023,
Karin Åström och Fanny Holm
Foto: Martina Reinius

Umeå värd för folkrättsdagen

I år stod Juridiska institutionen vid Umeå universitet för första gången värd för den årliga folkrättsdagen.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Folkrättsdagen är en årlig nationell konferens som samlar forskare och doktorander i folkrätt vid de svenska lärosätena.

Värdarna Fanny Holm, universitetslektor, och Karin Åström, universitetslektor, var mycket nöjda med dagen.

- Det var en trevlig dag med många intressanta presentationer om aktuella folkrättsliga ämnen, säger Karin Åström.

Långväga talare

Konferensen lockade gäster från hela Sverige och den inledande talaren kom hela vägen från University of California, Los Angeles (UCLA).

Kal Raustiala, professor vid UCLA, höll den inledande presentationen om startskottet för FN:s fredsbevarande styrkor för 75 år sedan. Han gav ett engagerat föredrag om huvudpersonen Ralph Bunche, och tog hjälp av historiska bilder för att berätta om hans roll i införandet av de fredsbevarande insatserna.

Dag Hammarskjöld nämndes också som en av nyckelpersonerna vid införandet av de första insatserna.

- Det var ett intressant föredrag som påminde oss om att inte glömma de personer som står bakom alla de system vi har idag, sammanfattade Fanny Holm.

Nätverk för doktorander

Under dagen delades gruppen in i olika sessioner för mindre diskussioner och presentationer. Bland annat hade doktorander från svenska lärosäten ett separat möte där det bestämdes att etablera ett nätverk för doktorander i folkrätt i Sverige.

Tanken med nätverket är att knyta doktoranderna närmare varandra för att underlätta ett smidigare utbyte av erfarenheter och råd, och att uppmuntra till samarbeten och gemensamma initiativ.

- Till en början kan det konkret röra sig om att tipsa varandra om forskarkurser, seminarier, konferenser och projekt, men även se till att ses tillsammans med jämna mellanrum. Behovet av folkrättslig expertis ser ut att öka framöver och då finns det stora fördelar med tätare samarbeten folkrättsforskare emellan, berättar Emil Wistrand Johansson, doktorand, Umeå universitet.

UD:s folkrättsarbete

Ola Engdahl, folkrättsrådgivare vid utrikesdepartementet (UD), var inbjuden att tala om vad UD arbetar med inom folkrätt just nu.

Han förklarade att det mesta de gör för tillfället genomsyras av Rysslands aggression mot Ukraina, och kommer så att göra under lång tid framöver. Han nämnde även koranbränningarna i perspektivet mänskliga rättigheter.

Värdskapet för folkrättsdagen flyttar mellan lärosätena varje år, och i år var första gången det arrangerades i Umeå. I fjol var det Göteborg som stod värdar och nästa år är det Stockholms tur.

- Det var roligt att vi i Umeå för första gången stod värd för folkrättsdagen och att så många hade hittat hit, konstaterar Fanny Holm avslutningsvis.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt