Bli kund Annonsera
onsdag 22 maj 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 26 oktober 2023,

Första nämndbeslut om grovt barnfridsbrott

Nämnden för brottsskadeersättning har beslutat i fem nya ärenden enligt de nya skadeståndsreglerna från juli 2022. Besluten handlar om grov misshandel, grovt barnfridsbrott och våldtäkt.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Det är första gången som nämnden har beslutat om kränkningsersättning vid grovt barnfridsbrott. De två utsatta barnen får lika mycket i ersättning som mamman, som misshandlades grovt inför barnen.

– Ersättningsnivåerna visar att samhället ser allvarligt på brott som riktar sig mot närstående. Kränkningsersättningens funktion är bland annat att bidra till brottsoffers upprättelse, något som vi hoppas sker genom dessa beslut, förklarar Magnus Öhrn, brottsskadechef vid Brottsoffermyndigheten, i ett pressmeddelande.

Grov misshandel inför barnen

Ett av fallen handlar om en kvinna som utsattes för en grov misshandel av en tidigare närstående. Händelseförloppet var utdraget och skedde i kvinnans hem. Hon blev bland annat utsatt för våld mot ansiktet och huvudet med ett tillhygge, och gärningsmannen trampade, stampade och sparkade på henne när hon låg på golvet.

Kvinnan befann sig i en utsatt situation då hela förloppet bevittnades av hennes båda barn, som dessutom försökte komma till hennes undsättning. Vid en bedömning av samtliga omständigheter har Nämnden för brottsskadeersättning beslutat om en kränkningsersättning på 100 000 kronor till kvinnan.

– Kränkningsnivån återspeglar brottslighetens allvar. Att det grova våldet skedde inför barnen, som dessutom försökte hjälpa sin mamma, innebär en ytterligare förhöjd kränkning som särskilt bör beaktas, säger Ingela Ackemo, beslutsfattare vid Brottsoffermyndigheten, i pressmeddelandet.

Samma belopp till de utsatta barnen

När det gäller de grova barnfridsbrotten finner nämnden att kränkningsersättningen ska ligga på samma nivå som för det grundbrott som barnen bevittnat. För de båda barnen, som tvingades se sin mamma misshandlas grovt, har ersättningen bestämts till 100 000 kronor vardera för den allvarliga kränkning som de utsatts för.

– För ett barn kan det vara mer psykiskt skadligt att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld. Barnets anknytning till sina omsorgspersoner kan skadas av en händelse som gör barnet känslomässigt övergivet och skyddslöst. Att kränkningsersättningen för det grova barnfridsbrottet bestäms till samma belopp som för grundbrottet visar på barnfridsbrottets allvar, konstaterar Ingela Ackemo.

Våldtäkt i hemmet

Två andra beslut handlar om våldtäkt i hemmet. I det ena fallet våldtogs en kvinna av en närstående under ett utdraget händelseförlopp förenat med våld och förnedrande inslag. Kvinnan befann sig också i en utsatt situation, eftersom händelsen bevittnades av det gemensamma barnet. Nämnden för brottsskadeersättning beslutade om en kränkningsersättning på 300 000 kronor till kvinnan.

I det andra ärendet låg en kvinna och sov när hon vaknade av att en främmande man, som olovligen tagit sig in i hennes bostad, låg på henne och genomförde ett samlag. Mannen tryckte ned henne med våld och höll fast henne. Kvinnan får kränkningsersättning med 250 000 kronor.

– En ersättningsnivå på 200 000 kronor är ett riktmärke vid våldtäkt mot vuxna utan samtycke. Det kan också tillkomma ytterligare försvårande omständigheter, som till exempel platsen för brottet, om våld använts, om parterna har haft en nära relation och om offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation, säger Magnus Öhrn.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt