Bli kund Annonsera
onsdag 3 mars 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 8 januari 2021,

Sju nya delägare i MSA

Mannheimer Swartling har utsett sju nya delägare.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Rickard Carrick ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i Malmö. Han har särskilt fokus på transaktioner inom Life Science och Technology och började på byrån 2011. Han har en jur kand samt ekonomie kandidatexamen från Lunds universitet.

Maria Holme ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hennes arbete omfattar rådgivning vid M&A-transaktioner och strukturfrågor. Hon började på byrån 2012 och har en jur kand från Lunds universitet.

Aleksander Ivarsson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Publik M&A och Aktiemarknad och tjänstgör vid byråns kontor i Göteborg. Han är specialiserad på aktiemarknadsrätt och arbetar med alla typer av publika företagstransaktioner. Aleksander började på byrån 2010 och har en jur kand från Lunds universitet.

Daniel Khayyami ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Bank och finans och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han är specialiserad inom finansjuridik, med särskilt fokus på svenska och internationella finansieringstransaktioner av olika slag, rådgivning kring strukturfrågor samt omstruktureringar i samband problemkrediter. Daniel började på byrån 2013 och har en jur kand från Uppsala universitet.

Caroline Perlström ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Miljörätt och tjänstgör vid byråns kontor i Göteborg. Hon arbetar bland annat med tillståndsprövningar av verksamheter, ansvar för efterbehandling av förorenade områden och miljörättsliga frågor i samband med transaktioner. Caroline började på byrån 2010 och har en jur kand från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Jon Rastad ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hans arbete omfattar rådgivning vid M&A-transaktioner samt löpande bolagsrättslig rådgivning. Jon började på byrån 2011 och har en jur kand från Stockholms universitet.

Robin Rylander ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Tvistlösning och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför domstolar och skiljenämnder. Robin började på byrån 2011 och han har en jur kand från Uppsala universitet.

Praktikerartikel

Entledigande av skiljemän och handläggningsfrågor

Advokaterna Dan Engström och Elin Nilsson skriver om ett nyligen meddelat beslut från Stockholms tingsrätt i frågan om en parts invändning, innan skiljedom meddelas, att en skiljeman inte är opartisk eller oberoende.

Byggstart för domstolar i Jönköping

Nyligen inleddes bygget av nya lokaler för Göta Hovrätt och kammarrätten i Jönköping. Byggnaden uppförs intill tingsrättens lokaler, längs kajpromenaden vid Munksjön.

Foto Harvepino

Domstolarna begär 700 miljoner

Sedan rekordmånga mål strömmat in till landets domstolar under förra året begär Domstolsverket 700 miljoner extra i sitt budgetunderlag till regeringen för att upprätt-hålla rättssäkerheten och hantera målökningen.

DLA Piper får ny delägare

Advokatbyrån DLA Piper tar emot Erik Brändt Öfverholm som ny delägare från den 1 mars.

Ny president i kammarrätten

Regeringen har utnämnt lagmannen Stefan Holgersson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Domstolarna fick en halv miljon nya mål

Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år.

Foto Andrii Yalanskyi

150 miljoner i sanktionsavgifter

Under förra året beslutade Integritetsskydds- myndigheten om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt GDPR.

Foto Andrey Popov

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 februari utnämnt fem nya domare.

Tio åklagarrevisorer ska bli arton

Under våren ska Åklagarmyndigheten anställa åtta stycken åklagarrevisorer, vilket uppges vara ett led i satsningen att komma åt pengar från kriminella personer.

Foto Högsta domstolen

HD:s verksamhet 2020

Högsta domstolen har presenterat sin verksamhetsberättelse för 2020. Den innehåller bland annat redogörelser för viktigare vägledande avgöranden, statistik och ett urval av andra händelser under året

Första steg mot ny domstol i Malmö

Nyligen lades den första byggstenen till den nya domstolsbyggnaden i Malmö.

Nya domare

Regeringen har den 11 februari utnämnt två hovrättsråd och en rådman.

Foto Uppsala universitet

Ny professor i Uppsala

Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet har fått en ny juridikprofessor.

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.

54 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 54 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 22 januari.

Två nya domarutnämningar

Regeringen har den 21 januari utnämnt Johan Sanner att vara lagman i Uddevalla tingsrätt och Marie Gerrevall att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt.

Två nya professorer i Stockholm

Den 14 januari 2021 befordrades Eleonora Rosati till professor i immaterialrätt och Karin Åhman till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt