Bli kund Annonsera
tisdag 28 september 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 november 2012,

Trenden går mot boutique-byråer

Årets branschstudie visar att klienternas benägenhet att byta byrå har ökat. Dessutom spås de största klienterna öka sina inköp av tjänster från boutique-byråer.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Konsultföretaget Regi har genomfört sin årliga studie av advokatbranschen. Det är femte året i rad och den omfattar nu 30 affärsjuridiska byråer i Sverige.

Klienterna betygsätter byråer som de har arbetat med de senaste 12 månaderna. Studien genomförs i samarbete med Bolagsjuristernas förening och en stor del av de 1.500 svaren kommer därför från bolagsjurister.

Studien visar att klientnöjdheten generellt har ökat något jämfört med föregående år, sammanfattar Marton Salomon på Regi. Men han ser också en trend i att klienternas benägenhet att byta advokatbyrå har ökat. Det är särskilt markant bland klienter som köper tjänster för mer än en miljon kronor om året. Dessutom är stora advokatbyråer mer utsatta för byte än mindre byråer.

En av anledningarna till ökad bytesbenägenhet tros enligt Martin Salomon vara att många bolagsjurister har egen erfarenhet från byråvärlden. De är så att säga är väl bekanta med motståndarsidan och vet hur den ska tacklas. När bolagsjuristerna listar sina egna viktigaste utmaningar framöver är det att styra sin egen tid, uppdatera sig på relevanta rättsområden och hitta effektivare vägar till dokumenthantering.

De viktigaste förbättringsområdena för byråerna anses vara prissättning, bättre rådgivning, mer kunskap om klientens situation, proaktivitet och engagemang.

Nischade inköp

Årets studie har fokuserat på bland annat boutique-fenomenet. Tio procent av storköparna av juridiska tjänster säger sig vilja öka inköpen från boutiquebyråer. De branscher som är mest efterfrågade är transport, media, private equity, energi och läkemedel.

Studien visar också att köpare av tjänster från boutiquebyråer generellt är mer nöjda än köpare av tjänster från fullservicebyråer. Martin Salomon höjer ett varningens finger för att man i viss mån jämför äpplen och päron men menar att resultatet ändå är intressant att uppmärksamma.

Topp tio-listan över de byråer som rankats för sin nischkompetens ser ut på följande sätt (med undantag för att de två sista inte ses som renodlade boutique-byråer).

1. Danowsky & Partners
2. Frank
3. Marlaw
4. Moll Wendén
5. Andersson Gustafsson
6. Ramberg
7. A1 Advokater
8. Öberg & Associés
9. Magnusson
10. Cederquist 

Ett annat fokusområde i studien är affärsutveckling och begreppet cross selling. Resultatet visar att klienterna överlag vill ha mer uppföljning med sina byråer av genomförda projekt. Och inte helt förvånande har byråer som erbjuder uppföljning högre andel nöjda klienter. Studien visat att klienterna särskilt uppskattar att diskutera hur samarbetet generellt har fungerat samt hur det kan effektiviseras och utvecklas.

Ny delägare till MAQS

Mikael Satama Granberg blev den 1 september ny delägare vid MAQS Advokatbyrå.

Två nya domare

Regeringen har den 16 september utnämnt en lagman och en chefsrådman.

Ökat anslag till domstolarna

I den nya budgetpropositionen tillförs Sveriges Domstolar 535 miljoner kronor för planeringsperioden 2022-2024 i ökade budgetramar.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagens öppnande

Tisdag den 14 september öppnar Sveriges riksdag och det utgör starten på riksmötet 2021/22.

Hovrätten sänder webbinarier

Hovrätten över Skåne och Blekinge fyller 200 år och bjuder på på åtta webbinarier tillsammans med tingsrätterna i regionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 9 september utnämnt en hovrättspresident, två rådmän och tre kammarrättsråd.

Norburg & Scherp rekryterar

Advokaten Helena Selander har anslutit till Norburg & Scherp Advokatbyrå.

Ny delägare i Lindahl

David Ackebo ansluter som delägare i Lindahl och kommer att utveckla verksamheten inom tvistlösning.

Foto Juergen Priewe

Ny domare

Regeringen har den 2 september utnämnt en ny chefsrådman.

Fler brottsmisstänkta unga än äldre

Brå-rapporten avser andel misstänkta för brott bland folkbokförda personer 15 år och äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Kompass nyrekryterar

Kompass Advokat rekryterar Artur Ogelid där han främst ska arbeta med försäkring och finansiell reglering.

Ny delägare till Fylgia

Advokaten Joakim Johansson går in som delägare i Fylgia med tillträde den 1 september. Han kommer närmast från Wistrands advokatbyrå.

300 miljoner satsas inom juridik

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar på att juridik ska bli ett utbildnings- och forskningsfält med bas i Kalmar.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 6 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt sex domare i tingsrätter och kammarrätt.

Ny Säpo-chef

Regeringen har utnämnt Charlotte von Essen till säkerhetspolischef och chef för Säkerhetspolisen.

Ny delägare i Cirio

Den 1 oktober rekryterar Cirio advokatbyrå Hanna Tilus som delägare. Hon kommer att arbeta med life science-bolag och IP-kapacitet.

92 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 92 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 24 augusti. 47 advokater har lämnat samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt