Bli kund Annonsera
söndag 17 oktober 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 20 december 2012,

"Kammarrättens dom mycket välskriven"

Kammarrätten har slagit fast att kravet på sterilisering vid könsbyte strider mot Europakonventionen. Ombudet Kerstin Burman vid Diskrimineringsbyrån Uppsala är mycket nöjd med domen och anser att den är välmotiverad.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Kammarätten har i en nyligen meddelad dom underkänt kravet på sterilisering vid könsbyte. Motiveringen är att det strider mot regeringsformens förbud mot påtvingat kroppsligt ingrepp och Europakonventionens förbud mot diskriminering.

Kerstin Burman, jurist vid Diskrimineringsbyrån Uppsala, är ombud i målet och mycket nöjd med kammarrättens avgörande.
- Det är en mycket välskriven dom. Kammarrätten har tagit ställning till samtliga frågor och beaktat regeringsformen och Europakonventionen. Vi är mycket glada över domstolens slutsatser, säger Kerstin Burman.

Förvaltningsrätten med tre nämndemän hade också dömt till klagandens fördel men rådmannen var skiljaktig. Socialstyrelsen överklagade därför till kammarrätten och ville även få prövat om svensk lag strider mot Europakonventionen. Efter kammarrättens dom står det alltså klart att så är fallet.

Regeringen har föreslagit att kravet på sterilisering i könstillhörighetslagen ska avskaffas senast den 1 juni nästa år. 

Foto Jagen51

Professorsinstallation i Lund

Två professorer installeras vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt fem hovrättsråd, en hovrättslagman, en chefsrådman, en rådman och ett hyresråd.

Ny rättschef i UD

Utrikesdepartementet inrättar ytterligare en befattning som rättschef och regeringen har utsett juristen Charlotte Kugelberg som tillträder vid årsskiftet.

Fylgia får ny delägare

Philippe Benalal, tidigare rådman vid Attunda tingsrätt, ansluter som ny delägare i Fylgia.

55 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har den 1 oktober antagit 55 nya ledamöter.

Foto Mikael Damkier

Storsatsning på nya åklagare

Åklagarmyndigheten har rekryterat 100 nya åklagare under det första halvåret och satsar på att modernisera utbildningarna.

Ny generaldirektör för Säkerhetspolisen

Charlotte von Essen tillträder den 1 oktober som säkerhetspolischef och chef för Säkerhetspolisen.

Chefsbyte i Örebro tingsrätt

Lagman Björn Lindén lämnar Örebro tingsrätt och tillförordnad lagman blir Lars-Gunnar Lundh från Västmanlands tingsrätt.

Ny delägare till MAQS

Mikael Satama Granberg blev den 1 september ny delägare vid MAQS Advokatbyrå.

Två nya domare

Regeringen har den 16 september utnämnt en lagman och en chefsrådman.

Ökat anslag till domstolarna

I den nya budgetpropositionen tillförs Sveriges Domstolar 535 miljoner kronor för planeringsperioden 2022-2024 i ökade budgetramar.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagens öppnande

Tisdag den 14 september öppnade Sveriges riksdag och det utgör starten på riksmötet 2021/22.

Hovrätten sänder webbinarier

Hovrätten över Skåne och Blekinge fyller 200 år och bjuder på på åtta webbinarier tillsammans med tingsrätterna i regionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 9 september utnämnt en hovrättspresident, två rådmän och tre kammarrättsråd.

Norburg & Scherp rekryterar

Advokaten Helena Selander har anslutit till Norburg & Scherp Advokatbyrå.

Ny delägare i Lindahl

David Ackebo ansluter som delägare i Lindahl och kommer att utveckla verksamheten inom tvistlösning.

Foto Juergen Priewe

Ny domare

Regeringen har den 2 september utnämnt en ny chefsrådman.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt