Bli kund Annonsera
söndag 1 augusti 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 januari 2013,
Anders Forsgren, grundare och ägare av Rusta, Lousie Eklund, fastighetsutvecklingschef på ALM Equity, Bengt Palmgren, chefsjurist på Svenska Spel och Martin Salomon på Regi.
Foto: Linda Bernbo

Detta år blir nischbyråernas år

Branschstudier visar att trenden talar för nischbyråer. Tre klienter mötte publiken i ett rundabordssamtal om inköp av specialistkompetens och pris samt vikten av uppföljning och införsäljning.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Efterfrågan på nischbyråer, eller boutique-byråer, spås öka under året. Tio procent av storköparna av juridiska tjänster - mer än en miljon kronor - planerar att anlita nischbyråer i högre utsträckning. Bland chefsjurister är motsvarande siffra 14 procent.

Detta framgår av en branschstudie genomförd av konsultföretaget Regi, som tillsammans med advokatbyråer arrangerade ett seminarium där studien debatterades.

Louise Eklund på fastighetsbolaget ALM Equity har i många år anlitat Landahl Advokatbyrå.
- Vi är i stort behov av specialisttjänster inom fastighetsjuridik och som kan gälla komplexa frågor. Dessutom har vi ingen intern juristfunktion i bolaget. Vi har helt enkelt valt att samarbeta med den nischbyrå vi tycker är bäst på området. Men vi har tre-fyra byråer som fullservciebyråer i andra ärenden, säger Lousie Eklund.  

Företaget Rusta anlitar också fullservicebyrå men är frekvent köpare av rådgivning inom marknadsrätt från nischade Marlaw.
- Vi köper bara specialistkompetens i detta fall och efterfrågar också senior kompetens. I stora affärer och kritiska affärer är det oerhört viktigt med specialistkompetens och vi väljer advokater som vi vet kan sin sak, säger Rustas ägare Anders Forsgren.

Kompetens före pris

Louise Eklund och Anders Forsgren uttrycker samma förväntningar på advokaternas tillgänglighet på nischbyrå och fullservicebyrå och tycker inte att de skiljer sig åt i detta avseende. De gör heller ingen skillnad i prisvärdhet.
- Är man ute efter specialistkompetens och en specifik rådgivare är priset mindre intressant. Kvaliteten i rådgivningen är det främstra valet, sägers Anders Forsgren.

Louise Eklund säger sig inte vara direkt priskänslig när det gäller juridisk rådgivning men däremot när det gäller andra tjänster i fastighetsbranschen och där det inte sällan uppstår fel.

Svenska Spel har gjort en upphandling av byråtjänster och delade in behoven i olika kategorier. Bolaget samarbetar nu med både nisch- och fullservicebyråer i form av Timelaw och Öberg & Associés samt Delphi och Hammarskiöld & Co.

Bolagets chefsjurist Bengt Palmgren beskriver sig som prismedveten när det gäller val av rådgivare och säger att man jobbar mycket med estimat. Men annars är det kompetens, effektivitet och relationer som styr urvalet. Man har introduktioner med byråerna om bolagets verksamhet och följer upp samarbetet kontinuerligt under året.

Säkra tronföljden

Paneldeltagarna anser att fördelen med en nischbyrå är den specifika kompetensen inom ett visst område och rådgivararnas individuella kompetens. För att stanna på toppen är det viktigt att en nischbyrå säkrar successionen, det vill säga att det finns kontinuitet i kompetensen på byrån. Fördelen med en fullservicebyrå är bredden i utbudet men en nackdel kan vara att det är hög omsättning på jurister. 

Paneldeltagarna gav tips till nischbyråerna i marknadsföringen gentemot klienterna. De är eniga om att att skräddarsydda utbildningar är en konkurrensfördel och ett bra sätt för byråerna att sälja in sin kompetens.
- Vi går aldrig på kurser med allmän genomgång av olika ämnen som man kan köpa på stan. Vi väljer bara riktade utbildningar och ämnen i samråd med våra byråer, säger Anders Forsgren.

Lousie Eklund menar att jurister borde blir bättre på att sälja in sina tjänster och berätta vad man erbjuder.
- Det skulle kunna visa sig att man behöver köpa mer tjänster än man gör idag och än man känner till, säger hon.

Paneldeltagarna betonar att jurister inte ska vara rädda för att ikläda sig rollen som affärsmän när de är involverade i klienternas affärsverksamhet. Då gäller det att vara "mer kommersiell och mindre jurist".

Seminariet arrangerades av advokatbyråerna Carthiel, Landahl, Marlaw och Öberg & Associés i samarbete med konsultföretaget Regi. Moderator för seminariet var advokat Johan Coyet.  

Stödjer kommissionen i fördragsbrottsmål

Regeringen har beslutat att stödja EU-kommissionen i ett mål mot Polen som den väckt vid EU-domstolen. Målet handlar om brister i de polska domstolarnas oberoende.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Ny domare utnämnd

Regeringen har 22 juli utnämnt en domare i förvaltningsrätten.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt rådmän i tingsrätterna i Vänersborg, Stockholm och Ystad samt kammarrättsråd i Stockholm.

Antikorruptionsexpert till Lindahl

Natali Engstam Phalén som är generalsekreterare för Institutet Mot Mutor börjar inom kort på Advokatfirman Lindahl.

Nya delägare i Delphi

Tobias Hamrin och Johan Engdahl inträder som delägare i Advokatfirman Delphi i Göteborg.

Två advokater utesluts ur samfundet

Advokatsamfundets disciplinnämnd utesluter två advokater ur samfundet och beslutet ska omedelbart verkställas.

Nya delägare i Baker McKenzie

John Gustafson, specialiserad på företagsöverlåtelser, och Olof König, specialiserad på trade compliance, inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 23 juni utnämnt Lina Nestor och Maria Arnell att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige.

Fler tingsrätter får snabbare lagföring

Projektet snabbare lagföring, som ska minska tiden från brott till dom, planeras utvidgas med ytterligare 27 tingsrätter nästa år.

Nya delägare till MAQS

Sara Malmström och Karin Schurmann ansluter som nya delägare vid MAQS Advokatbyrå efter sommaren.

Domstolar kan använda statliga servicekontor

I syfte att förenkla för personer som ska delta i en förhandling vid en domstol, ska Domstolsverket utreda förutsättningarna för tjänstesamverkan på ett antal av landets 117 statliga servicekontor.

Ny counsel till Delphi

Forskaren och docenten Helene Andersson återvänder till Deplhi som counsel. Hon är specialiserad på EU- och konkurrensrätt.

Foto Juergen Priewe

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 17 juni utnämnt sju domare.

Ny delägare i Delphi

Polina Permyakova blir delägare i Advokatfirman Delphi och är verksam i tvistelösningsgruppen.

Ny chefs-JO

Erik Nymansson, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, har av riksdagen valts till ny chefsjustitieombudsman.

Ny ordförande för Advokatsamfundet

Advokat Eva-Maj Mühlenbock har valts till ny ordförande i Sveriges advokatsamfund.

Senior Counsel till Bird & Bird

Bird & Bird har utsett immaterialrättsexperten Gunnar Hjalt till Senior Counsel.

Advokatpris till journalist

Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tjänstledig från Dagens Nyheter, prisas av Advokatsamfundet för sin undersökande och grävande journalistik.

Ökande antal mål

Antal inkomna och avgjorda mål vid Sveriges domstolar fortsätter öka och är på rekordnivåer under årets fem första månader. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan domstolsslagen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt