Bli kund Annonsera
tisdag 28 september 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 16 augusti 2013,

Hovrätten ska pröva styrelsens skadeståndsansvar

Tingsrätten friade två styrelseledamöter i Countermine från att ha vilselett investerare och de slapp miljonskadestånd. Hovrätten har nu planerat för huvudförhandling i november.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Aktieägare i minröjningsföretaget Countermine var Yggdrasil, ägt av Erik Penser, och Superbus som ägs av Lars Thulin.

Bolagen har krävt Countermines styrelseordförande Björn Wolrath och verkställande direktör Christer Bergquist på skadestånd enligt aktiebolagslagen.

Grunden är att styreseledamöterna påstås ha lämnat vilseledande information i samband med en nyemission. Ett år senare beslutades om likvidation av Countermine.

Men Stockholms tingsrätt kom till slutsatsen att informationen inte varit felaktig. Därmed friades styrelseledamöterna från skadeståndskravet på 34 miljoner kronor.

Svea hovrätt meddelade prövningstillstånd i målet och hade avsatt sju dagar till förhandling i april i år. Men den ställdes in eftersom det behövdes mer tid för målets beredning. Nu har hovrätten beslutat att hålla huvudförhandling den 13 november och har avsatt sex dagar till förhandling.

När Superbus och Yggdrasil begärde prövningstillstånd i hovrätten åberopades flera rättsutlåtanden, bland annat ett från Johan Munck som varit domare i Högsta domstolen.

Superbus och Yggdrasil företräds i processen av Finn Madsen och Krister Azelius på Advokatfirman Vinge.

Styrelseledamöterna företräds av Tom Johansson och Petra Andersson på Hamilton Advokatbyrå respektive Peter Danowsky och Jenny Nilsson på Danowsky & Partners.

Ny delägare till MAQS

Mikael Satama Granberg blev den 1 september ny delägare vid MAQS Advokatbyrå.

Två nya domare

Regeringen har den 16 september utnämnt en lagman och en chefsrådman.

Ökat anslag till domstolarna

I den nya budgetpropositionen tillförs Sveriges Domstolar 535 miljoner kronor för planeringsperioden 2022-2024 i ökade budgetramar.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagens öppnande

Tisdag den 14 september öppnar Sveriges riksdag och det utgör starten på riksmötet 2021/22.

Hovrätten sänder webbinarier

Hovrätten över Skåne och Blekinge fyller 200 år och bjuder på på åtta webbinarier tillsammans med tingsrätterna i regionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 9 september utnämnt en hovrättspresident, två rådmän och tre kammarrättsråd.

Norburg & Scherp rekryterar

Advokaten Helena Selander har anslutit till Norburg & Scherp Advokatbyrå.

Ny delägare i Lindahl

David Ackebo ansluter som delägare i Lindahl och kommer att utveckla verksamheten inom tvistlösning.

Foto Juergen Priewe

Ny domare

Regeringen har den 2 september utnämnt en ny chefsrådman.

Fler brottsmisstänkta unga än äldre

Brå-rapporten avser andel misstänkta för brott bland folkbokförda personer 15 år och äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Kompass nyrekryterar

Kompass Advokat rekryterar Artur Ogelid där han främst ska arbeta med försäkring och finansiell reglering.

Ny delägare till Fylgia

Advokaten Joakim Johansson går in som delägare i Fylgia med tillträde den 1 september. Han kommer närmast från Wistrands advokatbyrå.

300 miljoner satsas inom juridik

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar på att juridik ska bli ett utbildnings- och forskningsfält med bas i Kalmar.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 6 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt sex domare i tingsrätter och kammarrätt.

Ny Säpo-chef

Regeringen har utnämnt Charlotte von Essen till säkerhetspolischef och chef för Säkerhetspolisen.

Ny delägare i Cirio

Den 1 oktober rekryterar Cirio advokatbyrå Hanna Tilus som delägare. Hon kommer att arbeta med life science-bolag och IP-kapacitet.

92 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 92 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 24 augusti. 47 advokater har lämnat samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt