Bli kund Annonsera
torsdag 9 juli 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 29 maj 2019,

Setterwalls biträdde Gladsheim Fastigheter

Setterwalls har biträtt Gladsheim Fastigheter i samband med bildandet och extern finansiering uppgående till totalt 225 miljoner kronor över en tvåårsperiod samt i samband med genomförandet av fastighetsförvärv baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 215 miljoner kronor.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Det nystartade fastighetsbolaget Gladsheim Fastigheter har träffat avtal med de institutionella kapitalförvaltarna Coeli Private Equity och Allba Holding avseende investeringar i Gladsheim uppgående till totalt 225 miljoner kronor över en tvåårsperiod samt genomfört sitt första fastighetsförvärv av ett bostadsbestånd med 325 lägenheter i Skara baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 215 miljoner kronor. Setterwalls har varit legal rådgivare åt grundarna och Gladsheim genom hela uppstartsfasen innefattande strukturfrågor och finansiering såväl som i samband med fastighetsförvärvet.

Gladsheim Fastigheter är ett nystartat fastighetsbolag med fokus på att förvalta och förädla hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder.

Gladsheim grundades under 2018 av VD David Dahlgren. David var tidigare VD på börsnoterade Amasten och byggde då upp ett bostadsbestånd på cirka 3 miljarder kronor med fokus på mellanstora orter i Sverige. Medgrundare är CFO Fredrik Gynnerstedt, med erfarenhet som CFO i flera börsnoterade bolag.

Setterwalls team avseende uppstart och finansiering bestod av Olof Reinholdsson och Willy Edholm Fjellstad och avseende fastighetsförvärv av Patric Olofsson, Beatrice Axelsson och Gustav Andersson.

Byggstart för Hudiksvalls tingsrätt

Projektet med ny- och ombyggnation av domstolen i Hudiksvall kommer att starta i september och beräknas vara slutfört 2022.

Foto Patrik Svedberg

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2020 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

Mats Melin leder coronakommissionen

Ordförande i den kommission som ska granska Sveriges hantering av coronapandemin blir före detta justitierådet Mats Melin.

Ny delägare i Steinmann

Advokatfirman Steinmann har valt in advokat Robert Bruzelius-Lidqvist som delägare med start den 1 juli.

Ny ledning vid Juridiska institutionen i Umeå

Den första juli tillträder Ulf Vannebäck som prefekt vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Tillsammans med Lena Landström och Johan Lindholm bildar han den nya ledningen vid institutionen.

Ny domstols- byggnad i Jönköping

Regeringen har gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Jönköping, som ska inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Byggstarten är planerad till hösten och inflyttning sker hösten 2022.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Foto Frugan

Många nya mål väntas om vattenkraft

Regeringen har beslutat om den nationella plan som innebär att svenska vattenkraftverk ska omprövas och förses med moderna miljövillkor med början år 2022.

Foto © tomloel

Rekordmånga vill bli notarie

Intresset för att bli notarie är just nu rekordstort. Inte sedan 1990-talet har så många sökt till höstens notarietjänstgöring, visar antagnings- processen som just nu är i full gång hos Domstolsverket.

Ny delägare i Kilpatrick Townsend

Tobias Öd inträder som delägare i Kilpatrick Townsend och är verksam på byråns Stockholmskontor.

Datainspektionen granskar ABB

Myndigheten ska i ett första steg ta reda på om den är behörig att granska ett klagomål som rör ABB som är en internationell koncern.

Polisens belastnings- register är färdiggranskat

Efter att polisen under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister har Datainspektionen granskat det inträffade.

Pandemin påverkar advokatbyråerna

Coronapandemin har inneburit en ekonomisk påfrestning för många advokatbyråer visar en undersökning från Advokatsamfundet. Hälften av byråerna märker minskad ärende-tillströmning och många advokater ser en påverkan på rättssäkerheten.

Förstärkningsstyrkan med domare utökas

Förstärkningsstyrkan med domare som rycker in i domstolar som tillfälligt behöver extra resurser kommer att utökas.

Foto Rawlik Dreamstime.com

Jurister får medaljer

Flera jurister får medaljer av kungen, bland dem professorn Said Mahmoudi och advokaten Lena Frånstedt Lofalk. Även förre detta justitieministern Beatrice Ask tilldelas medalj.

Foto David Naylor

Ny ledning i Uppsala

Den 1 juli tillträder professor Anna Singer som ny dekan för Juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet, samt professor Anna Jonsson Cornell och docent Hans Eklund som prodekaner.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt