Bli kund Annonsera
fredag 19 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 januari 2022,

Rekord för videokonferenser i domstolarna

Att använda videokonferens vid förhandlingar i landets domstolar har ökat med ungefär 40 procent det senaste året.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Under 2021 ringdes mer än 180.000 videokonferenssamtal till/från förhandlingssalar, vilket är rekord. Året innan var motsvarande siffra 127.000.

Det framgår av ett pressmeddelande fråm Domstolsverket.

– I samband med pandemin har videokonferens i många fall blivit en förutsättning för att kunna genomföra förhandlingar, säger Johan Allthin, teknisk chef vid Domstolsverket, i pressmeddelandet.

Han berättar att Domstolsverket under flera år arbetat systematiskt med att utrusta förhandlingssalarna med videokonferensteknik.

– Tekniken kostar men samtidigt gör vi vinster och besparingar på andra sätt, säger Johan Allthin och nämner bland annat minskad miljöbelastning då transporter till och från domstolarna minimeras.

Även ur säkerhetssynpunkt görs vinster då tilltalade inte behöver transporteras till domstolen samt att tilltalade och målsäganden inte alltid behöver vistas i samma rum samtidigt.

Sparar tid och pengar

Rådmannen Niklas Lind arbetar på Luleå tingsrätt och är van vid att parter och ombud medverkar via länk i förhandlingar:

– Videokonferens fungerar i alla typer av förhandlingar, men det beror självfallet också på omständigheterna. Finns det vinster att göra genom att låta en part eller ett ombud vara med på video så är det en fördel, säger han.

Ett vanligt scenario är att videoteknik används i brott/tvistemål där en part är bosatt i annan del av landet, eller befinner sig på annan ort och att kostnaderna för att ta sig till domstolen blir för stor.

– Visst har det förekommit att tekniken strular, men den har blivit bättre och bättre och nu tycker jag att det är likvärdigt med att parterna närvarar i salen, säger Niklas Lind. Under pandemin har tekniken möjliggjort medverkan även om parter haft symtom eller konstaterad smitta, vilket har sparat oss tid och pengar.

Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt