Bli kund Annonsera
måndag 5 juni 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 26 januari 2010,

Beatrice Ask och Thomas Bodström eniga om det mesta

Under parollen "Valåret 2010 - var går de politiska skiljelinjerna" debatterade justitieminister Beatrice Ask och oppositionens alternativ, ordförande i justitieutskottet Thomas Bodström, om de respektive regeringsalternativens syn på rättsväsendets framtid. Sveriges advokatsamfund arrangerade seminariet.
Justitieministern och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
Justitieminister Beatrice Ask
Förre justitieministern Thomas Bodström

VAD TYCKER DU?

Bör timkostnadsnormen för advokater höjas?

Se resultat »

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Svensk Juriststämma 2010 inleddes med dessa två höjdare, i en debatt där ingen mindre än Anne Ramberg, advokat och generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund, vad moderator.

Att Ramberg var både kvick, saklig och hård var en nödvändighet när de två politikerna gärna svävade in på sidospår med ovidkommande valfläsk.

Ramberg inledde med att visa ett par diagram. Rättsväsendets andel av den nuvarande statsbudgeten uppgår till 4 procent - och av denna går den största delen, 20,1 procent, till polisen. Är det bara polisen som ska få mer pengar?

Beatrice Ask förklarade att regeringen varaktigt har ökat anslagen med 5 miljarder under mandatperioden, dessutom har det kommit tillskott, och att samtliga delar av rättsväsendet har fått del av ökningarna.

- Det är svårt att kritisera eller debattera det här, kommenterade Thomas Bodström, eftersom jag och Beatrice är överens här.

Liksom Ask anser Bodström att det har behövts fler poliser och civilanställda. Och att utmaningen i framtiden blir att sänka återfallen genom preventivt arbete.

- Är det egentligen någon skillnad mellan er? frågade Anne Ramberg. Man gör ju inte några större satsningar på rättsväsendet nu jämfört med tidigare?

Beatrice Ask påpekade att hennes linje innebär att samverkan ska få en större betydelse. Socialtjänst ska samarbeta med polisen.

- Vi har problem med ungdomsbrottslighet, sa hon, och trösklarna måste vara högre för att man ska komma in på en kriminell karriär.

Här inflikade Thomas Bodström att den förra regeringens förslag om att införa så kallade kontaktpoliser - tillgängliga för varje ugn tjej och kille på samma sätt som en skolsyster - var helt färdigt sommaren 2006 men att den nya regeringen valde att förverkliga det.

- De flesta har faktiskt kontaktpersoner, försvarade sig Beatrice Ask, det viktiga är ju inte att sätta ut en massa poliser. Det vi har gjort är att ha sett till att kommunalråd samarbetar med polisen.

Är det så att ni tror att den ökade satsningen på polisen kommer bli effektiv? frågade Anne Ramberg. Hur mycket resultat har kommit ur de nästan tio miljarder kronor som de ökade anslagen har uppgått till?

- Ja, det är ju upp till bevis för polisen nu, förklarade Beatrice Ask. Men hon påpekade att domstolarna får in färre felaktiga ärenden, det har blivit mer effektivt.

Thomas Bodström talade sig varm för modellen om en enda centraliserad polismyndighet. Det har moderaterna drivit länge, försäkrade Beatrice Ask. Dock vågade hon inte lova någonting inför valet:

- Vi kan förvänta oss ganska stora förändringar, men hur stora vågar jag inte säga.

Kommer Ekobrottsmyndigheten att finnas kvar, frågade Anne Ramberg. Här var både Ask och Bodström överens om att det är nödvändigt att myndigheten finns och att den utvecklas.

- Det är inte en onödig myndighet, som vissa tycker, sa Beatrice Ask något defensivt.

När Thomas Bodström passade på att tacka kristdemokraterna från att ha hindrat moderaterna från att lägga ner Ekobrottsmyndigheten, med en provocerad justitieminister som resultat, himlade Anne Ramberg med ögonen. Diskussionen gick vidare till hur man ska handskas med ekonomisk brottslighet i allmänhet.

- Åtalsunderlåtelse borde tillämpas mer när det gäller ekobrott, föreslog Bodström.

- Jag tror på ännu mer av internationellt samverkan, sa Ask. "Go for the money" är en av de viktigaste uppgifterna när det gäller att komma åt de internationella ligorna.

- Jovisst, där är vi eniga, erkände Bodström.

När det gäller brottsprovokation har de två politikerna dock inte helt samma syn. Problemet är gränsdragningen mellan vad som är och inte är brottsprovokation, konstaterade Beatrice Ask:

- Jag vill inte ha personal som är ute och begår eller riskerar att begå brott bara för att de inte vet vad som gäller. Balansakten är oerhört besvärlig.

För Thomas Bodström var saken mycket enkel:

- Brottsprovokation nej, bevisprovokation ja. Det är helt okej att poliser ser en narkotikaaffär men väntar med att ingripa tills att transaktionen är klar. Men man ska inte ut och sälja knark i Kungsträdgården för att hitta lagöverträdare.

Hur ställer sig de två kandidaterna till den anknytande frågan om plea bargain, undrade Anne Ramberg.

- Enbart när det gäller ens egen brottslighet, sa Thomas Bodström. Men vi ska inte ha en situation som innebär att man ska komma undan genom att ange andra personer.

- Jag är väldigt tveksam, sa Beatrice Ask, men jag har respekt för de som arbetar med mycket komplicerade ärenden. Min grundställning är att det är fel att kunna förhandla med rättssystemet. Antingen är något fel eller inte.

Debatten gick vidare till reformen av domstolarna. EMR-reforemen är en mycket stor reform, konstaterade Anne Ramberg, den innehåller många klara förbättringar. Men från advokathåll har den kritiserats i ett hänseende: omförhör av den tilltalade. Advokatsamfundet har hemställt att det ska göras en översyn.

- Det är klart att den måste utvärderas, sa Beatrice Ask, men huvuddelen av de förändringar som vi gjorde har gått mycket bra. Det vi ville komma ifrån var att man tidigare såg första instansen som en transportsträcka, det är inte rimligt.

På frågan om det kommer en översyn svarade justitieministern att hon inte visste.

Bodström anser, inte utan självkritik, att entusiasmen i att reformera RB drevs ett varv för långt - nämligen när det gällde den tilltalades möjligheter att höras i hovrätten. Han anser att det enda som behövs göras är att man "vrider tillbaka det där lilla steget", att man kan lagstifta om detta utan en särskild utredning. Först efter det bör man göra en ordentlig utvärdering, anser Bodström.

- Nästa steg som man kan fundera på är en större möjlighet att höra målsäganden, även om man måste ta i beaktning att det kan var pressande och besvärande får målsäganden att behöva höras än en gång, sa Thomas Bodström.

Diskussionen tog en avstickare mot frågan om hur man ska göra domstolarna mer effektiva.

- Fler sammanslagningar av små domstolar, föreslog Beatrice Ask, och sa också att det är först på senare tid, efter ett antal sammanslagningar, som vi börjat få en modernare struktur på domstolsväsendet.

Thomas Bodström föreslog lite överraskande ett större bruk av ensits.

- Det behövs inte tre juristdomare i varje civilrättsligt mål. Ibland borde det räcka med en, eller kanske två.

Han anser också att stora domstolar kan vara ett lika stort problem som små.

- Stockholms tingsrätt var för stor. Medelstora domstolar höjer rättssäkerheten. Motsatsen till rättssäkerhet är stress, och att som domare inte ha tillräckligt med tid för alla mål. Det gäller även för advokater - när man tar på sig för mycket gör man ett sämre arbete.

- Jag står för de saker som vi gjorde, sa Thomas Bodström. Datalagring innebär att polisen kan spåra personer som har kontakt med varandra. Man har använt det i alla tider, men det har varit oreglerat, vi tyckte at det var viktigt att man reglerade det.

- Vi kommer inte införliva EG-direktivet om detta i svensk lagstifttning under den här mandatperioden, sa Beatrice Ask. Orsaken är rättssäkerheten. Man måste ta den osäkerhet som finns när det gäller problem kring den personliga integriteten på allvar.

- Det är märkligt att man har FRA-lagen men inte håller på med datalagring, anser Thomas Bodström.

Anne Ramberg tar upp rätten till advokat och timkostnadslönen. En lön på 447 kronor i timmen innebär att advokaten får lägst betalt i rättssalen. Är det någon som är beredda på att satsa på detta, frågar advokatsamfundets generalsekreterare.

- Det som är problemet med rättshjälpen är inte att advokaten inte får pengar, utan att många inte får rättshjälp, sa Thomas Bodström. Man borde se över hela systemet i stället för att bara räkna timmar.

Kan vi ta det som ett löfte, frågade då Anne Ramberg, är du beredd att se över systemet?

- Ja, vi tar det som ett löfte, svarade Bodström.

- Jag kommer inte att prioritera detta högst upp på valmanifestet, erkände Beatrice Ask.

- Det har det inte varit högst upp på valmanifestet för något parti någon gång, sköt Ramberg in.

De största rättspolitiska frågorna inför valet är enligt Bodström att effektivisera myndigheterna, att effektivisera arbetet genom lagändringar, att effektivisera kriminlavården - från den statliga till den kommunala - samt att satsa på det brottsförebyggande arbetet.

De största rättspolitiska frågorna inför valet är enligt Beatrice Ask att korta tiden mellan brott och domstolsbeslut, samverkan mellan rättsväsendets olika myndigheter och olika delar av samhället, samt att ta tag i den grova organiserade brotstsligheten, inklusive korruption.

- Vi måste arbeta för att de inte ska skaffa näring i hederliga verksamheter, sa hon.

Foto Vladimír Cerešnák

Få fällande domar om grov fridskränkning mot barn

Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda. Det framgår av en ny Brå-rapport.

Diskriminering när person nekades inträde till simhall

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär att en simhall ska betala diskrimineringsersättning till en person som till följd av en funktionsnedsättning har ledsagare och som därför nekades inträde till simhallen.

Vinge utser delägare, counsels och advisors

Sex nya delägare, sju nya counsels, en chefsekonom och en senior advisor har utsetts vid Vinges Stockholmskontor.

Foto clearstock

Fler avtjänar fängelsedom i häkte

Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Det visar ny statistik från Brå över kriminalvård och lagförda.

Foto Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Jurist ny HR-direktör

Daniela Eriksson har anställts som HR-direktör i Regeringskansliet. Hon tillträdde den 29 maj.

Missgynnande när bygg-företag avslutade snick-ares provanställning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär nu att ett byggföretag ska betala skadestånd till en man vars provanställning avbröts efter att han varit hemma för vård av sitt allvarligt sjuka barn.

Foto © Harvepino

Även domare kan tjänstgöra utomlands

Inom Sveriges Domstolar gör cirka tio personer utlandstjänstgöring varje år. En av dem är Anders Cedhagen, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg.

Ny VD på Glimstedt

Advokatbyrån Glimstedt Sverige har fått en ny VD, Frida Keyling.

Två nya MP på Lindahl

Advokatfirman Lindahl har utsett två nya Managing Partners som därmed också tar plats i byråns styrelse.

Foto Andrey Popov

Ny taxa hotar inte rättssäkerheten

I en skrivelse till Domstolsverket framför Sveriges advokatsamfund kritik mot den nya taxan i förordnandemål som införs den 1 juni. I Domstolsverkets svar på skrivelsen tillbakavisas kritiken om att taxan skulle hota rättssäkerheten.

Foto Helder Almeida

Unesco utser nytt svenskt världsminne

År 1766 antog Sverige som första land i världen en lag som reglerade rätten till det fria ordet – tryckfrihetsförordningen och denna har nu utsetts till världsminne av Unesco.

Advokater och organiserad brottslighet

Åklagarmyndigheten har hållit ett medieseminarium om ett mål där två tidigare advokater dömdes för grova brott efter att ha haft nära samröre med grov organiserad brottslighet.

Foto stocksnapper

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 17 maj utnämnt två nya domare.

DOMARBLOGGEN

Sitta ting – en viktig er-farenhet för alla jurister

I veckans inlägg på Domarbloggen intervjuas Matilda Bergström som var notarie på Södertörns tingsrätt för snart elva år sedan. Notarietiden gav henne både en bred teoretisk bas att stå på och många vänner för livet.

Foto Wavebreakmedia

41 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 41 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Tioårsjubilerande byrå vill sponsra passioner

För att uppmuntra - och underlätta för - sina anställda att ha en balans i livet har advokat-byrån Hansen, i samband med att byrån fyller tio år, lanserat initiativet "Passionsfonden".

Sex personer åtalas för flera grova våldsbrott

Åklagare i Stockholm har väckt åtal mot sex personer för ett flertal grova våldsbrott i januari.

Foto Luiba Tandit | Dreamstime.com

Nytt kollektivavtal för advokatbyråer

Almega Tjänsteföretagen har idag träffat kollektivavtal med fackförbundet Akavia för advokat- och juristbyråer.

PRAKTIKERARTIKEL

Ökat konsumentskydd för kryptoinvesteringar

Den 20 april 2023 röstade EU-parlamentet om godkännande av den så kallade MICA-förordningen. MiCa, eller Markets in Crypto Assets, är en EU-rättsakt som tar sikte på införande av en EU-gemensam lagstiftning avseende kryptotillgångar. Den förväntas att få stor påverkan på samtliga marknadsaktörer inom området. Det skriver Justus Pettersson & Lars Törner Larsson, Wistrand Advokatbyrå.

Avhandling prisas av Högskoleföreningen

Högskoleföreningen i Stockholm har utsett Alexandra Johansson, universitetslektor och jur.dr. i skatterätt vid Stockholms universitet som mottagare till utmärkelsen för mest framstående vetenskapliga prestation inom den Juridiska fakulteten under 2019-2022.

DOMARBLOGGEN

Några tankar kring domares yttrandefrihet

På Europadagen, den 9 maj, publicerar Domarbloggen ett inlägg som handlar om Europarådets rådgivande organ (CCJE) och arbetet med att ta fram en vägledning för domares yttrandefrihet.

Avbruten provanställ-ning var diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen riktar i ett beslut krav mot ett serviceföretag efter att bolaget avbröt provanställningen för en kvinna som var sjukskriven till följd av graviditet.

Foto © Robyn Mackenzie | Dreamstime.com

Juridiklektor prisas

Jan Leidö, lektor vid Juridiska institutionen, tilldelas Umeå studentkårs pedagogiska pris 2023, med motiveringen att han visat ett outtröttligt engagemang för varje students utveckling och för sin passion för ämnet.

PRAKTIKERARTIKEL

Beskattningstidpunkten för utdelning från ut-ländskt fåmansföretag

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 26 april 2023 prövat en fråga om beskattningstidpunkten för en utdelning från ett utländskt fåmansföretag och om denna dom skriver Johan Linder Säverman, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto David Naylor

Juristprogrammet i Uppsala populärast

Nu är första antagningen klar inför höstterminen 2023. Uppsala universitet är det universitet i landet som fått flest anmälningar och precis som förra året har flest sökt juristprogrammet, följt av läkarprogrammet och ekonomie kandidatprogrammet.

Provokation som för-mildrande omständig-het i svensk straffrätt

I en ny avhandling från Stockholms universitet utforskar jur. dr. Maria Rasmussen de straffrättsliga förutsättningarna för att bedöma provokation som en förmildrande omständighet i fall av våldsbrott.

PRAKTIKERARTIKEL
Foto Voy

Hållbarhetsredovisning - nya regler för ökad transparens och informationsgivning

Den 5 januari trädde det nya direktivet för företagens hållbarhetsrapportering. Regleringen syftar till att förbättra befintliga regler om icke-finansiell informationsgivning och därmed underlätta omställningen till en hållbar ekonomi, men medför betydande förändringar i rapporteringskraven för hållbarhetsinformation för de bolag som omfattas. Om det skriver Niclas Rockborn, Partner och Camilla Hedner, Senior Associate, Gernandt & Danielsson i en ny praktikerartikel.

Ny taxa i förordnandemål

Den 1 juni 2023 införs en ny taxa i förordnandemål. Taxan förväntas enligt Domstolsverket leda till en förenklad handläggning av ersättningsanspråk i förordnandemål och att statens kostnader för rättsliga biträden minskar.

Ny hedersdoktor i Stockholm

Stockholms universitet har tilldelat professor Birke Häcker en hedersdoktorsexamen i juridik.

Riksåklagaren över-klagar dom om synner-ligen grov misshandel

Riksåklagaren har överklagat en uppmärk-sammad hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en man i Hudiksvall ska dömas för mord istället för synnerligen grov misshandel på sin före detta sambo.

Foto Roland Magnusson

Föreslås bli ny AD-chef

Domarnämnden föreslår nu Catharina Nordlander som ny ordförande i Arbetsdomstolen.

Överklagar dom om beslag av minneskort

Vice riksåklagare överklagar nu ett hovrättsbeslut om beslag av ett minneskort till en kamera.

PRAKTIKERARTIKEL

Ingen vägledning ges om hyresundantaget

Avtal om hyra av fastighet har uttryckligen undantagits från tillämpningsområdet för lagen om offentlig upphandling (3 kap. 19 §). Den närmare innebörden av detta s.k. hyresundantag och hur lagen i övrigt ska tillämpas, t.ex. i fall då en byggnad ska uppföras för en upphandlande myndighets räkning och sedan hyras av myndigheten, har varit föremål för prövning i flera fall under senare tid. Det saknas dock i stor utsträckning vägledande avgöranden på området. Det skriver Johan Linder Säverman, Wistrand Advokatbyrå, om i en ny praktikerartikel.

Foto Högsta domstolen

Nya justitieråd i HD

Anders Perklev och Margareta Brattström tillträder som nya justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

Domstolarnas arbete vid brott mot barn

Hur jobbar polisen, socialtjänsten och åklagaren vid brott mot barn? Det fick medarbetare på Södertörns tingsrätt veta mer om under en föreläsning nyligen och om detta handlar veckans inlägg på Domarbloggen.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 13 april utnämnt åtta hovrättsråd och två chefsrådmän.

PRAKTIKERARTIKEL

Granskning av utländ-ska direktinvesteringar

I linje med EU-kommissionens uppmaning till medlemsländerna att införa harmoniserade och koordinerade granskningssystem av investeringar i känsliga verksamheter, lämnade regeringen nyligen en lagrådsremiss avseende ett nytt granskningssystem och anmälnings-skyldighet för utländska direktinvesteringar. Om detta skriver advokaternaa Niclas Rockborn, Foad Hoseinian och Pierre Olsson, Gernandt & Danielsson i en ny praktikerartikel.

Åklagare begär hov-rättsdom överklagad

Kammaråklagare Birgitta Fernlund har formellt begärt att hovrättens dom från den 30 mars rörande ett mordåtal - och där hovrätten ändrade Hälsinglands tingsrätts dom - ska överklagas till Högsta domstolen.

Allt fler felaktiga uppgifter stoppas

Skatteverket stoppar allt fler felaktiga inkomstuppgifter och falska individuppgifter. Det innebär en stor besparing för samhället och hindrar bedrägerier mot utbetalande myndigheter och banker.

Foto Roland Lundgren

Ny rättschef i UD

Regeringen har utsett Helena Swenzén till rättschef i Utrikesdepartementet.

21 nya domare

Regeringen har den 5 april utnämnt 21 nya domare.

Migrationsverket ber om undantag från förvaltningslagen

Migrationsverket, Domstolsverket och tre förvaltningsdomstolar föreslår att man tillfälligt ska pausa prövningen av ärenden där enskilda begär att deras ärende ska avgöras, så kallad dröjsmålstalan.

Framgångsrik samverkan mot organiserad brottslighet

I en ny rapport om myndigheters samverkan mot organiserad brottslighet slås det fast att myndigheternas gemensamma arbete har haft ett framgångsrikt år.

Nytt rättsligt ställnings-tagande om statslöshet

I ett nytt ställningstagande klargör Migrationsverket hur statslöshet ska definieras och hur myndigheten ska utreda frågan.

Petra Lundh föreslås bli ny hovrättspresident

Efter att Anders Perklev lämnade sin befattning som hovrättspresident i höstas för att bli nytt justitieråd i Högsta domstolen, föreslås nu Riksåklagare Petra Lundh ta över hans tjänst.

Advokatsamfundet stämmer nätsajt

Sveriges advokatsamfund har beslutat att lämna in en stämningsansökan mot det bolag och den person som står bakom webbplatsen advokatguiden.se.

Foto Wavebreakmedia

Sveriges Domstolar populärast bland studenter

Sveriges domstolar är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland juriststudenter enligt undersökningsföretaget Universums årliga undersökning.

Kampanj för fler icke-politiska nämndemän

Domstolsverket genomför nu en kommuni-kationskampanj inför årets nämndemannaval och uppmanar till en mer allsidig samman-sättning samt att fler nämndemän rekryteras utanför partipolitiken.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt