Bli kund Annonsera
onsdag 27 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 27 januari 2010,

Fler jurister oftare i mediedebatten

Större öppenhet i mediedebatten inte minst från domstolarnas sida, det är den samstämmiga åsikten bland deltagarna i panelen. Åtta personer, däribland domare, journalister, polis och advokat, diskuterade under rubriken - Är det okej för juristen att aktivt använda media?

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Paneldebatten kretsade inledningsvis kring ökad öppenhet från domstolarnas sida.

- För att skapa förtroende är det nödvändigt att allmänheten har kunskap om domares arbete och här har media en viktig funktion. Domare har en stor förklaringsbörda och god kommunikation med media hjälper till att sprida budskapet, menar Pia Johansson, lagman i Blekinge tingsrätt.

- I detta avseende är det viktigt att jag som domare är öppen, tillgänglig och tydlig i förhållande till allmänheten.

Omvänt kan man undra om det finns en risk att domare påverkas av mediedebatten. Man får avstå från att följa debatten när ett mål pågår och det är inte fel att samla nämndemännen och redogöra för yttrandefrihet och förbud, menar Pia Johansson.

- Domare i allmänhet har nog inte så låg integritet att de låter sig påverkas av mediala uttalanden, inflikar tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem.

Göran Lambertz, justitieråd, menar att medieuppmärksamheten också kan ha en positiv effekt. Man får så att säga "stå på tå" när man vet att man har uppmärksamheten riktad mot sig.

Pia Johansson ingår för övrigt i Sveriges domstolars mediegrupp. I regi av Domstolsverket är gruppen i gång med att ta fram en mediepolicy, strategi och handlingsplaner. Det är en fråga som lyfts och prioriteras.

Förväntningarna på domstolarna är tillgänglighet och kommunikation.

- Man vill ha mer än bara den skrivna domen, säger Lars-Göran Svensson från Uppdrag granskning vid Sveriges Television.

- För fem år sedan bemöttes ett telefonsamtal med tystnad men nu finns det i fall fall en chans att domare svarar. Att domare på senare tid intagit en mer öppen attityd är positivt för journalistiken.

Samhällsdebattören Maria Abrahamsson, tidigare ledarskribent i Svenska Dagbladet, tar Pirate Bay-målet som exempel på en rättegång som var vida tillgänglig för allmänheten. Bland annat bloggade och twittrade åtalade direkt från rättegången och förmedlade sin version. Det ställer nya krav på hur domstolen framställs och hon slår ett slag för TV-sända rättegångar.

- Det öppnar för allmänheten att själv bilda sig en uppfattning om vad som händer i en rättegång.

Men inte bara domstolarna ska ges utrymme. Mest gynnsamt för alla är det förstås om alla parter får komma till tals, menar försvarsadvokat Björn Sandin. Han upplever att media i nio fall av tio står på polisen/åklagarens sida och att det inte finns samma intresse för att låta den tilltalades intresse genom försvarsadvokaten komma fram, i de fall inte yppandeförbud utgör hinder.

Lars-Göran Svensson konstaterar allmänt att nedskärningar på redaktioner leder till att färre journalister ska producera mer, dygnet runt. Om media samtidigt används offensivt i debatten kan kombinationen bli olycklig. Det finns redaktioner som idag inte ens har tid att beställa förundersökningen.

Länspolismästare Carin Götblad pekar också på den förändring som sociala medier innebär som medför snabbare tempo och spridning av information, vilket kan leda till lite tid för källkontroll och felaktigheter.

Göran Lambertz, som flitigt deltog i mediedebatten under sin tid som justitiekansler, menar att den juridiska debatten bör präglas av integritet, rättvisa och kvalitet. Och kanske också effektivitet. Det innebär förenklat att en rättsprocess inte får skadas av medial uppmärksamhet, att det är rimligt, rätt och bra att media används för rättvisa, ibland har det varit enda sättet för rättvisa, och att jurister har ett ansvar för att debatten håller hög kvalitet. Och för att få igång en diskussion i en fråga kan media användas som budskap.

Samtliga deltagare i panelen ser positivt på att domstolarna börjar skicka ut pressmeddelanden och kallar till presskonferenser i samband med domar.

Efter en kaffepaus ges publiken möjlighet att ställa frågor, och det handlar till stor del om annat är juridik och media. Bland annat diskuteras hur man ska förhålla sig till att domare också tar uppdrag i skiljeförfaranden.

Det är ett ämne som ofta tagits upp i media, konstaterar Bo Ehlin, kommunikationschef på Advokatfirman Vinge, företrädare för affärsjuridiska intressen som inte ger mycket uttrymme i en debatt som i övrigt kretsar främst kring brottmål.

Göran Lambertz menar att det är bra med välfungerande skiljeförfaranden i Sverige, och som uppmärksammas internationellt, men att det kan innebära förtroendeproblem för domstolarna. Det kan se illa ut om en domare tjänar en miljon på domaryrket och fem gånger så mycket på skiljeförfaranden.

- Lösningen är kanske helt enkelt att domare åtar sig färre extraknäck.

Pia Johansson instämmer med Göran Lambertz i att det är en kvalitetsstämpel att ha domare som har skiljeförfarandeuppdrag. Men hon beklagar samtidigt att många affärsjuridiska frågor inte kommer att prövas i domstol. Och därmed prövas inte heller lagstiftningen.

Moderator i debatten var Erik Blix.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

Ny MP på Baker McKenzie

Costin Mihailescu tar över som ny Managing Partner i Sverige på advokatbyrån Baker McKenzie.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt