Bli kund Annonsera
tisdag 25 januari 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 17 september 2010,

Tre år tidskrav för advokat

Den 1 januari 2011 ändras kravet på praktisk juridisk verksamhet från fem till tre år för inträde i Advokatsamfundet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

På Advokatsamfundets hemsida framgår följande.

"Regeringen har nu fastställt Advokatsamfundets stadgeändringen i fråga om tidskravet för inträde i Advokatsamfundet. Det innebär att från den 1 januari 2011 ändras tidskravet från fem till tre år.

Med den treåriga kvalifikationstiden är avsikten att skärpa kraven på innehållet i den verksamhet som utövas under den förkortade kvalifikationstiden.

Den som har arbetat med annan kvalificerad juridisk verksamhet än tjänstgöring på advokatbyrå kan få dispens från treårskravet. Liksom tidigare kan man högst få dispens för ett av de tre åren. Den som söker dispens får räkna en tredjedel av den tid han eller hon har arbetat med annan kvalificerad verksamhet. Till exempel kan den som har arbetat som biträdande jurist i två år och som domare i tre år beviljas dispens – de tre åren som domare får räknas som ett år. Om det finns synnerliga skäl, finns det dessutom en möjlighet till utökad dispens.

Notariemeritering, har bedömts som en värdefull och uppskattad merit hos biträdande jurister. Därför kan notariemeritering tillgodoräknas sökande som dispensgrundande tid, trots att sådant arbete tidigare inte har kunnat tillgodoräknas sökande som kvalificerat juridiskt arbete. I fortsättningen kan en tredjedel av den tid man har arbetat som tingsnotarie räknas som dispensgrundande.

Det nya treårskravet innebär inte någon förändring i kvalité på eller det antal referenser som sökande har att åberopa för att styrka sin lämplighet. Samma krav som gällt hittills gäller även efter införandet av ett skärpt treårskrav.

Bakgrunden till förändringen, som beskrivits i en promemoria till Advokatsamfundets ledamöter, är att Europas advokater står inför stora förändringar. EU-kommissionen vill avreglera advokatyrket och harmonisera de nationella regelverken för att öka konkurrensen och göra den europeiska tjänstemarknaden mer öppen och konsumentvänlig. Den europeiska advokatorganisationen CCBE har antagit utbildningsrekommendationer och arbetar med frågor kring en enhetligare syn på utbildning, kompetens och kvalifikationskrav.

Sverige har sett ur konkurrenssynpunkt en väl fungerade advokatmarknad eftersom det saknas ”advokatmonopol”. Det råder dock stora skillnader mellan medlemsländerna i frågan om förutsättningarna för att få arbeta som advokat och kraven som ställs för att bli advokat. I Sverige är kraven betydligt högre än i nästan alla andra länder.

Ett ytterligare skäl för att korta kvalifikationstiden är behovet att anpassa reglerna till hur advokatyrket ser ut i dag och för att få en mer dynamisk, kunskapsbred och kompetent yrkeskår.

Till bilden hör även att sedan 2004 måste svenska advokater, förutom att avlägga advokatexamen, även delta i obligatorisk vidareutbildning. Dessutom pågår för närvarande ett arbete för att ytterligare stärka den förebyggande tillsynen över advokater."

2 TIDIGARE KOMMENTARER
Krister Larsson
20 september 2010 09:53

Förkortningen av kvalifikationstiden är egentligen en eftergift för storbyråernas ekonomiska intressen som inte gynnar övriga delar av advokatkåren. Advokatsamfundets eftergivenhet mot storbyråerna är ynklig.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Bosse
20 september 2010 17:03

RE: Krister Larsson Och hur menar du att de mindre byråerna missgynnas av att kvalifikationstiden förkortas? På vilket sätt är det endast storbyråerna som vinner på detta?

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Foto Andrey Popov

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 20 januari utnämnt fyra nya domare.

Färre anmälda brott

Brottsförebyggande rådet har publicerat den preliminära statistiken över anmälda brott 2021. Brotten mot person har ökat något jämfört med föregående år men det totala antalet anmälda brott har minskat med fem procent.

Lagändringar 2021/2022

Regeringen har publicerat en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2021/2022.

Foto Inbj

Första dom i snabbspårsmål

Malmö tingsrätt deltar i försöksverksamheten med snabbare lagföring och har nu avkunnat den första domen.

Rekord för video- konferenser

Att använda videokonferens vid förhandlingar i landets domstolar har ökat med ungefär 40 procent det senaste året.

Färre anmälningar mot advokater

Under 2021 minskade antalet anmälningar av advokater till Advokatsamfundet jämfört med året innan.

Klienternas högst rankade byråer

Roschier, Cederquist och Delphi är vinnare i branschundersökningen Årets advokatbyrå 2021, där miljonköparna av affärsjuridik gett sin syn på klientsamarbetet.

Kompass anställer biträdande jurister

Kompass Advokat anställer två biträdande jurister och ytterligare två medarbetare inom försäkring och dataskydd.

Ny MP på Lindahl Stockholm

Advokatfirman Lindahl utser Monica Lagercrantz till ny managing partner och hon efterträder Mats Tindberg som återgår till delägarrollen.

Ny medarbetare till Magnusson

Tobias Edenman är verksam inom fastighetsrättslig rådgivning till svenska och internationella klienter och ansluter nu till Magnusson Advokatbyrå.

Ny delägare i DLA Piper

Karin Attorps är verksam inom skatterätt och lämnar delägarskapet i EY för DLA Piper.

Nya delägare i Lindahl

Lindahl tar in fyra nya delägare som är verksamma inom affärsjuridik, aktiemarknadsrätt och tvistlösning.

Rudbeckmedaljen till Håkan Andersson

Håkan Andersson, professor i civilrätt med inriktning mot skadeståndsrätt, prisas för sin forskargärning genom att tilldelas Rudbeckmedaljen av Uppsala universitet.

Ny medarbetare till Magnusson

Tobias Edenman är väletablerad inom sina verksamhetsområden och har mer än tjugo års erfarenhet av att hantera alla former av fastighetsrättslig rådgivning till svenska och internationella klienter.

Ny VD på Rosholmdell

Rosholmdell Advokatbyrå har utsett Jonas Axelsson till VD.

Ny delägare i MAQS

Jimmy Carnelind är specialiserad inom offentlig upphandling och inträder som delägare i MAQS Advokatbyrå.

Oebergs förstärker med två jurister

Advokatfirman Oebergs har rekryterat Alex Hunt från Vattenfall samt biträdande juristen Filip Berglund.

Nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringen har utnämnt rättschefen Magnus Medin till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har 16 december utnämnt bland andra ett justitieråd och ett departementsråd.

Wistrand rekryterar inom konkurrensrätt

Wistrand Advokatbyrå har rekryterat Alexander Gottsén som specialist counsel till sitt kontor i Stockholm.

Balanserna minskar hos hyresnämnden

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har under hela 2000-talet haft svårt att avgöra lika många ärenden som kommit in. Förra året kunde man dock se ett tydligt trendbrott, och den positiva utvecklingen har fortsatt under 2021.

Foto Mikhail Kokhanchikov

Tips för att lyckas med juristrekrytering

Rekryteraren Maria Elvung ger fem tips för att lyckas med juristrekrytering på en het marknad.

Två nya delägare i Wistrand

Martina Blomberg Roald och Marek Keller inträder som delägare i Wistrand i Stockholm.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt