Bli kund Annonsera
söndag 1 augusti 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 21 september 2011,

Debatt: Behåll nämndemännen men bredda rekryteringen

Dagens system med nämndemän bör behållas men rekryteringen sträcka sig längre än till den politiska tillsättningen. Dessutom är det kanske dags att slopa nämndemän i överinstans. Det är några av slutsatserna i debatten som anordnades av Infotorg Juridik.
Peter Enander, Förvaltningsrätten i Stockholm och Robert Schött, Kammarrätten i Stockholm
Linda Reinolds, Advokathuset Actus
David Lothigius, Lotteriinspektionen och Charlotte Necking, Kammarrätten i Stockholm
Merva Hämälainen, Helsingfors juridiska fakultet
Riksdagsledamöterna Maria Abrahamsson och Morgan Johansson, ordförande i justitieutskottet
Ville Carlström, moderator i debatten och redaktionschef för Infotorg Juridik, Mari Heidenborg, lagman i Solna tingsrätt och Claes Sandgren, professor i civilrätt vid Stockholms universitet

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Nämndemännens vara eller icke vara. Frågan debatterades av professor Claes Sandgren och lagman Marie Heidenborg samt riksdagsledamöterna Maria Abrahamsson och Morgan Johansson.

Claes Sandgren kallar sig nämndemannaskeptiker. Han menar att domaryrket är en professionell verksamhet som kräver utbildning och erfarenhet. Han ställer sig också frågande till varför man har nämndemän i domstolar men inte inom till exempel åklagarväsendet.

Maria Abrahamsson skulle inte ha något emot att nämndemännen avskaffas men inser att det verkar svårt att få genomfört och funderar därför över förändringar av systemet. Till exempel Finland har infört ett system där bland annat en domare, i mål om straff upp till två år, kan välja ytterligare två domare i målet och om dessa ska vara nämndemän eller juristdomare. Ett sådant system även i Sverige skulle skapa större flexiblitet.

Enligt Maria Abrahamsson bör man koppla bort den politiska utnämningen av nämndemän. Och nämndemän i hovrätt skulle kunna avskaffas eftersom de inte bör överpröva sina nämndemannakollegors avgöranden i tingsrätt. Dessutom kan man diskutera kollektiv rösträtt för nämndemän och ta bort den invidiuella röstrött som infördes på 1970- och 80-talen. Därmed skulle juristdomarens betydelse öka.

Morgan Johansson anser att systemet med nämndemän ska finnas kvar. Om man frikopplar rättsväsendet från det folkliga inslaget så minskar förtroendet för domstolarna. Genom nämndemännen finns ambassadörer för rättsväsendet som kan förklara hur domstolarnas verksamhet fungerar.

Han anser dock att man måste bredda rekryteringen och gå utanför den politiska tillsättningen av nämndemän. Men den svåra frågan är hur utnämningen i stället ska ske och vilka kriterier som ska ges betydelse.

Även Mari Heidenborg anser att det bör finnas någon form av lekmannainflytande i domstolarna men har invändningar mot hur systemet fungerar i praktiken. Bland annat finns en del vakanta nämndemannaplatser och ibland uteblir nämndemän från tjänstgöringen, vilket leder till uppskjutna förhandlingar. Det är tillåtet för partierna att nominera andra än partimedlemmar till nämndemän men det sker i princip aldrig.

Med dagens system är det svårt att hitta tillräckligt många engagerade nämndemän och därför bör rekryteringen ses över, menar Mari Heidenborg. Kanske skulle också färre nämndemän medföra mer engagerade nämndemän. Kanske bör man minska från tre till två nämndemän i tingsrätt och ta bort nämndemän i hovrätt. I förvaltningsdomstolarna kan man se över vilka måltyper som ska kräva nämndemän.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
peter
21 september 2011 15:48

Ja, det finns många för Sveige föregångsländer när det gäller rättssäkerhet.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

Stödjer kommissionen i fördragsbrottsmål

Regeringen har beslutat att stödja EU-kommissionen i ett mål mot Polen som den väckt vid EU-domstolen. Målet handlar om brister i de polska domstolarnas oberoende.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Ny domare utnämnd

Regeringen har 22 juli utnämnt en domare i förvaltningsrätten.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt rådmän i tingsrätterna i Vänersborg, Stockholm och Ystad samt kammarrättsråd i Stockholm.

Antikorruptionsexpert till Lindahl

Natali Engstam Phalén som är generalsekreterare för Institutet Mot Mutor börjar inom kort på Advokatfirman Lindahl.

Nya delägare i Delphi

Tobias Hamrin och Johan Engdahl inträder som delägare i Advokatfirman Delphi i Göteborg.

Två advokater utesluts ur samfundet

Advokatsamfundets disciplinnämnd utesluter två advokater ur samfundet och beslutet ska omedelbart verkställas.

Nya delägare i Baker McKenzie

John Gustafson, specialiserad på företagsöverlåtelser, och Olof König, specialiserad på trade compliance, inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 23 juni utnämnt Lina Nestor och Maria Arnell att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige.

Fler tingsrätter får snabbare lagföring

Projektet snabbare lagföring, som ska minska tiden från brott till dom, planeras utvidgas med ytterligare 27 tingsrätter nästa år.

Nya delägare till MAQS

Sara Malmström och Karin Schurmann ansluter som nya delägare vid MAQS Advokatbyrå efter sommaren.

Domstolar kan använda statliga servicekontor

I syfte att förenkla för personer som ska delta i en förhandling vid en domstol, ska Domstolsverket utreda förutsättningarna för tjänstesamverkan på ett antal av landets 117 statliga servicekontor.

Ny counsel till Delphi

Forskaren och docenten Helene Andersson återvänder till Deplhi som counsel. Hon är specialiserad på EU- och konkurrensrätt.

Foto Juergen Priewe

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 17 juni utnämnt sju domare.

Ny delägare i Delphi

Polina Permyakova blir delägare i Advokatfirman Delphi och är verksam i tvistelösningsgruppen.

Ny chefs-JO

Erik Nymansson, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, har av riksdagen valts till ny chefsjustitieombudsman.

Ny ordförande för Advokatsamfundet

Advokat Eva-Maj Mühlenbock har valts till ny ordförande i Sveriges advokatsamfund.

Senior Counsel till Bird & Bird

Bird & Bird har utsett immaterialrättsexperten Gunnar Hjalt till Senior Counsel.

Advokatpris till journalist

Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tjänstledig från Dagens Nyheter, prisas av Advokatsamfundet för sin undersökande och grävande journalistik.

Ökande antal mål

Antal inkomna och avgjorda mål vid Sveriges domstolar fortsätter öka och är på rekordnivåer under årets fem första månader. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan domstolsslagen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt