Bli kund Annonsera
onsdag 6 juli 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 19 januari 2012,

Advokatbyrån strävar efter "supernöjda klienter"

Infotorg har tagit del av Regis slutrapport som ligger bakom utnämningarna till årets advokatbyrå. Slutsats: det blir allt viktigare för advokatbyråer att vara klientens huvudbyrå. Detta kräver fler och bättre uppföljningar och en förbättrad kunskap om klientens verksamhet.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Regi har genomfört sin årliga branschstudie "Årets Advokatbyrå" i fyra år. Köpare av juridiska tjänster har i studien fått utvärdera sin advokatbyrå. För att få delta i studien och utvärdera sin advokatbyrå krävs ett samarbete som sträcker sig över ett år, samt att man köpt in tjänster för minst 100.000 kronor.

Som Infotorg tidigare rapporterat blev Danowsky & Partners och Gernandt & Danielsson utnämnda till årets advokatbyråer. Andra byråer som tog pris i olika kategorier var Frank, Bird & Bird, Moll Wendén, Mannheimer Swartling och Lindahl. Branschstudien fokuserar på vissa framgångsmått i advokatbyråers strävan efter bättre klientrelationer. Ett av dessa är "supernöjda klienter".

Supernöjda klienter – godkänt betyg räcker inte för att vara konkurrenskraftig

De viktigaste vinsterna med detta framgångsmått är att klienterna stannar längre, köper fler tjänster och betraktar sin advokatbyrå som en partner i mycket högre grad. Betygen i undersökningen är generellt höga och enligt rapporten är advokatbyråbranschens klienter i regel mycket nöjda. Men det innebär också att det inte krävs ett särskilt lågt betyg för att potentiellt föda bytestanken. Om en byrå ska hävda sig i konkurrensen är därför slutsatsen att klienterna måste vara supernöjda, inte bara nöjda.

Partner/huvudbyrå

Ett annat framgångsmått är att en advokatbyrå blir betraktad som huvudbyrå och partner till klienten. Ju nöjdare klienter desto längre relationer. En längre relation ökar chanserna att bli betraktad som en partner och att bli rekommenderad av klienten. Att vara den byrå som anlitas mest av ett företag - huvudbyrå - är inte lika personligt som att betraktas som partner. Det är dock ovanligt att företagen bara anlitar en byrå och därför är det inte negativt att vara en av flera advokatbyråer. Men det är viktigt att vara den byrå som anlitas mest.

Lojaliteten till en byrå hänger mycket samman med specifika advokater. Drygt hälften av klienter som idag inte är bytesbenägna kan tänka sig att byta byrå om den ansvarige advokaten slutar. För att bygga upp byrålojaliteten måste advokatbyrån stärka relationen med klienterna. För att åstadkomma detta bör byrån genomföra bredare uppföljningsmöten.

Uppföljning

Uppföljning är ett nyckelord i rapporten. Supernöjda klienters advokatbyråer har i högre grad genomfört regelbundna uppföljningar med klienten när projekt avslutats. Studien visar att det finns ett klart utrymme för förbättring på det här området.

Mer för mindre

Klienterna har även denna gång uttryckt ett starkt missnöje med såväl prisnivåer som sättet byråerna tar betalt. Att leverera ett mervärde till klienterna, genom att hålla dem uppdaterade om relevanta områden genom nyhetsbrev eller seminarier, blir därför allt viktigare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Polisen måste bli bättre på att gallra

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat polisens misstankeregister och konstaterar att polisen måste bli bättre på att gallra uppgifter som inte längre får finnas kvar i registret.

Roschier nyanställer

Advokat Emma Johansson ansluter till Roschiers konkurrensrättsteam i Stockholm.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 juni utnämnt fem nya domare.

Foto Andrey Popov

Nya domare

Fredagen den 16 juni utnämnde regeringen elva nya domare.

Advokater åtalas

Två advokater, som utelöts ur Advokat-samfundet i juni förra året, åtalas för brott som de misstänks ha begått under tiden de var advokater. En av männen åtalas för bland annat förberedelse till mord.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Foto Mikhail Kokhanchikov

Advokatsamfundets journalistpris

Jens Littorin tilldelas Advokatsamfundets journalistpris för sin bevakning av matchfixning inom svensk idrott.

40 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 40 ledamöter och 14 ledamöter har lämnat samfundet.

IMY inleder tillsyn av apotekskedjor

Integritetsskyddsmyndigheten ska utreda incidenter där personuppgifter har överförts från tre apoteks webbshopar till Facebook.

Ny domstolsbyggnad i Vänersborg

Domstolsverket har genomfört en upphandling av en ny domstolsbyggnad för tingsrätten samt mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

38 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 38 ledamöter och 18 ledamöter har lämnat samfundet.

Ny COO på DLA Piper

Advokatbyrån DLA Piper har rekryterat Anders Fernström till rollen som chief operating officer i Stockholm.

IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning.

IMY granskar Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett antal klagomål från bland annat Tyskland och Finland mot Klarnas Checkout-tjänst och har nu därför inlett en tillsyn av bolaget.

Magnusson rekryterar

Advokat Ulf Djurberg lämnar Setterwalls och ansluter till Magnusson.

Ny delägare på Lindskog Malmström

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt