Bli kund Annonsera
fredag 28 februari 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 13 januari 2020,

Normalår för samfundets disciplinnämnd

Antalet disciplinanmälningar mot advokater år 2019 var fem procent färre än 2018. Den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre fortsätter trots att antalet advokater ökar.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

År 2019 betecknas som ett normalår för Advokatsamfundets disciplinverksamhet eftersom antalet avgjorda ärenden och andelen ärenden som ledde till en disciplinär påföljd var ungefär desamma som föregående år.

Det uppger Advokatsamfundet i ett pressmeddelande på sin hemsida.

Disciplinnämnden tog emot 456 anmälningar mot advokater vilket är fem procent färre än 2018. Under samma tid ökade antalet advokater med drygt tre procent.

Advokatsamfundets styrelse tog under 2019 även upp 53 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren, vilket uppges vara ett led i den proaktiva tillsynen över hur advokaterna sköter sin verksamhet.

Färre anmälningar men fler advokater

I ett längre perspektiv är trenden att disciplinanmälningarna blir färre trots att antalet advokater växer kraftigt, konstaterar samfundet.

År 2000 inkom 604 anmälningar vilket är en minskning med 25 procent jämfört med 2019.

Under samma tid har advokaterna blivit 75 procent fler, från 3.535 år 2000 till 6.177 år 2019.

- Advokatsamfundet arbetar långsiktigt med advokatetik på flera fronter. Höga inträdeskrav för att bli advokat, krav på advokatexamen där advokatetik är en viktig del, obligatorisk professionell vidareutbildning för alla advokater och proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer. Det sjunkande antalet anmälningar visar att arbetet har gett resultat, förklarar generalsekreterare Mia Edwall Insulander i pressmeddelandet.

Ingen advokat uteslöts

Totalt 636 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2019 och av dessa avgjordes 196 stycken i plenum varav 129 medförde att advokaten fick en påföljd.

I 75 fall tilldelades en erinran, i 26 fall en varning och i 28 fall den näst strängaste påföljden - varning med straffavgift. Ingen advokat uteslöts ur samfundet.

Foto © Paulpaladin Dreamstime.com

Polisens belastnings-register granskas

Polisen har under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister och Datainspektionen ska utreda händelsen.

Kammarrättens verksamhet

Kammarrätten i Stockholm har nu presenterat sin verksamhetsberättelse för år 2019.

Inkomna mål ökade 2019

Antalet inkomna mål till domstolarna fortsatte under 2019 att öka och ligger nu på de högsta nivåerna någonsin. Arbetet med digitalisering av verksamheten har fortsatt och resulterat i nya e-tjänster.

Hundra nya åklagare

Åklagarmyndigheten har överlämnat 2019 års årsredovisning till regeringen och av den framgår bland annat att fler åklagare än någonsin rekryterats till myndigheten.

Nya domare

Regeringen har den 20 februari utnämnt respektive anställt två nya rådmän.

Två nya delägare till Lindahl

Advokatfirman Lindahl tar in advokaterna Monica Lagercrantz och Dennis Westermark som delägare i Stockholm. Dessutom ansluter juristerna Nicklas Bexelius och Lisa Liljekvist.

Nytt hovrättsråd

Regeringen har den 13 februari utnämnt ett nytt hovrättsråd.

Ny generaldirektör för Kriminalvården

Regeringen har utsett Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren till generaldirektör för Kriminalvården.

Foto Igor Stevanovic

Översyn av domstolars oberoende

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska se över formerna för ändring av grundlag och utreda åtgärder för att stärka domstolarnas och domarnas oberoende.

Foto © Dave Bredeson | Dreamstime.com

Ingen åtgärd mot advokater i musikvideo

De tre advokaternas medverkan i en inspelning av en musikvideo i en tingsrätt bröt inte mot god advokatsed och lämnas därmed utan åtgärd av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Foto Nagy-bagoly Arpad

Skatteverkets kontroller

Skatteverket kommer i år att granska privata kostnader och oredovisade förmåner i företag samt städ- och transportbranscherna i kampen mot svartarbete. Dessutom görs insatser mot identitetsrelaterat fusk och skenutvandring.

Felaktig kommentar av advokat

Advokaten borde inte ha kommenterat ett inlägg på Instagram på sätt som skett. Det slår Advokatsamfundets disciplinnämnd fast i ett uttalande.

Professor i offentlig rätt

Pernilla Leviner befordrades den 1 februari till professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

Foto stocksnapper

Stor skillnad i andelen direktavskrivna brott

Direktavskrivning av brott skiljer sig mellan landets sju regioner. Brottsstrukturen förklarar en stor del av skillnaden. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt