Bli kund Annonsera
torsdag 24 september 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 28 januari 2020,

Liten ökning av inkomna arvodesärenden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövade 47 ärenden i sak under 2019 och biföll i 19 av dessa fall klienters begäran om nedsättning av arvode.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Under 2019 har konsumenttvistnämnden prövat 47 ärenden i sak. Det skriver Advokatsamfundet på sin hemsida. Alla dessa ärenden har handlat om nedsättning av arvode. I 19 av fallen biföll nämnden klientens begäran om nedsättning helt eller delvis, vilket motsvarar drygt 40 procent av avgörandena. I 28 fall avslogs begäran om nedsättning. Nämnden avvisade eller avskrev 17 ärenden.

Sammanlagt avgjorde konsumenttvistnämnden 64 ärenden under 2019. Nämnden höll tio sammanträden under året och alla dess beslut var enhälliga.

Under nämndens första verksamhetsår 2016 var antalet ärenden 41. Året därpå ökade antalet inkomna ärenden markant till 70 för att för år 2018 ligga på ungefär samma nivå med 74 ärenden. En svag ökning har därefter ägt rum under år 2019, då antalet inkomna ärenden uppgick till 80. Det är, skriver Advokatsamfundet, alltså fortfarande fråga om ett mycket begränsat antal ärenden som kommer in till konsumenttvistnämnden, särskilt i förhållande till den stora mängd arvodesräkningar som advokatbyråerna ställer ut under ett år.

Nya domare

Regeringen har den 17 september utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Foto Andrey Popov

Nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt

Nu inleds arbetet med att bygga om det gamla Myntverket till nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt.

Åklagaruttalande om Palmemordet utreds

JO har beslutat att utreda ett antal rättssäkerhetsfrågor med anledning av pressträffen om Palmeutredningen som ägde rum i juni.

Foto Juergen Priewe

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt rådmän i tingsrätter och en tillförordnad kammarrättspresident.

Misstänkta får försvarare kvällstid

Nu kommer misstänkta att kunna få besked om offentlig försvarare även på kvällstid. Från och med den 1 september, inför landets tingsrätter kvällsberedskap.

Klargörande om personuppgifter

Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram en vägledning som klargör gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och som tydliggör vilka följderna blir av att ha en av dessa roller.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya mål efter lagen om stöd vid korttidsarbete

De som får avslag på sin ansökan om stöd vid korttidsarbete av Tillväxtverket kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Ny professor i arbetsrätt

Petra Herzfeld Olsson har befordrats till professor i arbetsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto Andrea De Martin

52 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 52 nya advokater och 26 advokater har lämnat samfundet.

Lars Arrhenius blir DO

Regeringen har beslutat att utse Lars Arrhenius till ny DO och myndighetschef för Diskrimineringsombudsmannen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt