Bli kund Annonsera
onsdag 21 april 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 2 mars 2021,

Byggstart för domstolar i Jönköping

Nyligen inleddes bygget av nya lokaler för Göta Hovrätt och kammarrätten i Jönköping. Byggnaden uppförs intill tingsrättens lokaler, längs kajpromenaden vid Munksjön.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Domstolarna flyttar preliminärt in vid årsskiftet 2022/2023. Det skriver Domstolsverket i ett pressmeddelande. Göta hovrätt har idag sin verksamhet i flera byggnader i anslutning till Hovrättsparken i Jönköping. Huset vid Hovrättstorget är landets äldsta domstolsbyggnad och uppfördes år 1650. Dessa lokaler uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet och säkerhet.

– I hovrätten ser vi mycket fram emot att samlas alla under samma tak i moderna och tillgängliga lokaler. Vi får också fler förhandlingssalar som vi har ett skriande behov av, säger Charlotte Brokelind, hovrättspresident, Göta hovrätt, i pressmeddelandet.

Kammarrätten finns sedan 1993 i lokaler vid Slottsgatan i Jönköping. Nuvarande lokaler uppfyller inte fullt ut dagens krav på tillgänglighet och säkerhet och är till viss del sammanbyggd med hovrättens lokaler.

– Vi ser fram emot att flytta till moderna funktionella lokaler med utrymmen som ger möjlighet att samla all personal för möten. Dessutom ökar möjligheterna till samverkan med hovrätten, berättar Monica Dahlbom, kammarrättspresident, Kammarrätten i Jönköping.

Bra lokaler med hög säkerhet

Den nya domstolsbyggnaden omfattar cirka 9.000 kvadratmeter och kommer att innehålla tio förhandlingssalar och omkring 180 arbetsplatser.

Säkerheten har varit en viktig aspekt i projektet och några förhandlingssalar kommer att vara säkerhetssalar. I den gemensamma entrén kommer att finnas en fast säkerhetskontroll med ett röntgeninspektionssystem.

– Den nya domstolsbyggnaden ger också nya möjligheter. En god arkitektur, form och design skapar långsiktigt goda förutsättningar för ett bra och hälsosamt arbetsliv, att som arbetsgivare kunna erbjuda bra lokaler med hög säkerhet är en viktig del i att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och en lokalutformning som också bidrar till att främja samarbetet mellan domstolarna, förklarar Harald Pleijel, fastighetsdirektör, Domstolsverket, i pressmeddelandet.

38 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 38 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 april.

Foto Wavebreakmedia

Elva nya domare

Regeringen har 15 april utnämnt elva nya domare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 8 april utnämnt fem rådmän och två tekniska råd.

Höjt anslag till domstolar

Regeringen har beslutat att höja anslaget till Sveriges Domstolar med 50 miljoner kronor.

Ny delägare i Baker McKenzie

Sibel Yilmaz tillträder som ny delägare på Baker McKenzie den 3 maj.

Pandemins påverkan på rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet har idag publicerat en rapport där man undersökt hur rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott har påverkats av den pågående pandemin.

Foto Igor Stevanovic

Ökat förtroende för domstolarna

När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner.

Nygamla medarbetare till Astra advokater

Anders Thylin anslöt till Astra Advokater vid årsskiftet och tillsammans med Anders Fernlund förstärks byråns kompetens inom området franchising.

Storbyrå och åklagare populär arbetsplats

På första plats i en stor undersökning bland juriststudenter om den populäraste arbetsplatsen, hamnar i år Mannheimer Swartling och på andra plats Åklagarmyndigheten.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 mars utnämnt 17 nya domare.

61 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 61 advokater och 39 advokater lämnar samfundet.

Foto Wavebreakmedia

Nytt medlingskollegium

Medlingskollegiet är ett nätverk för advokater och biträdande jurister, som är eller önskar bli medlare, partsombud eller allmänt intresserade av medling som tvistlösningsmetod.

Nya domare

Regeringen har den 11 mars utnämnt tre rådmän.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt