Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 juni 2023,

Ny internationell domstol i Stockholm

Den 1 juni invigdes den nordisk-baltiska regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen, Unified Patent Court (UPC). Den regionala avdelningen är placerad i Stockholms tingsrätts lokaler.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Den enhetliga patentdomstolen är en del i en europeisk patentreform, skriver Domstolsverket i ett pressmeddelande. Genom ett ansökningsförfarande kan företag få ett europeiskt patent med enhetlig verkan i samtliga deltagande medlemsländer.

Reformen kommer att minska kostnaderna och ledtiderna för europeiska företag som vill skydda och försvara sina innovationer och stärker på så sätt Europas konkurrenskraft. Samtidigt inrättas en domstol (UPC) som kommer att pröva mål om europeiska patent, bland annat dessa nya patent med enhetlig verkan.

Stefan Johansson, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt, är en av fyra svenska deltidsdomare i UPC, den enda som är knuten till den nordisk-baltiska regionala avdelningen. Totalt finns det från starten 34 juristdomare och 51 tekniska domare i hela domstolen.

– Det är bra att denna viktiga reform äntligen blir verklighet och särskilt roligt att en av avdelningarna är placerad i Stockholm. Det är svårt att veta hur många mål vi kommer att få, eftersom det är en helt ny domstol, men jag kommer bland annat att vara ordförande vid förhandlingarna i Stockholm, som jag ska genomföra tillsammans med en estnisk kollega och ytterligare en eller två domare som kommer till Stockholm när det är dags för en förhandling, säger Stefan Johansson i pressmeddelandet.

Mål vid domstolen

Inrättandet av UPC och ett enhetligt patentskydd innebär betydliga kostnadsbesparingar och minskade administrativa bördor för innovativa företag i Europa, fortsätter Domstolsverket i pressmeddelandet.

Hittills har företag behövt validera europeiska patent och betala årliga avgifter till nationella patentverk i de länder där de vill ha patentskydd. I händelse av tvist har de varit hänvisade till nationella domstolar. Detta medför höga kostnader och rättsosäkerhet. Från den 1 juni kan alltså företag i stället få patentskydd i de 17 deltagande länderna på en gång med möjlighet att processa i en domstol.

Fakta om UPC

Arbetet med patentdomstolen påbörjades genom ett internationellt avtal som undertecknades 2013.

I domstolens första instans finns, förutom den nordisk-baltiska regionala avdelningen, 13 lokala avdelningar utspridda i de deltagande länderna och en central avdelning med säte i Paris och en undersektion i München. Överinstansen ligger i Luxemburg där även domstolens kansli är placerad.

Alla EU:s medlemsstater utom Kroatien, Spanien och Polen har undertecknat avtalet och 17 medlemsstater kommer att delta från början när verksamheten inleds. Det rör sig om Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Portugal, Slovenien, Finland och Sverige.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt