Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 13 september 2023,

Skarp kritik mot kreditförmedlare

Konsumentverket har granskat sex stora kreditförmedlare och riktar nu skarp kritik mot bolagen. Säljarna är otydliga med varför de ringer och stressar konsumenter att tacka ja över telefon.

ORIGINAL- DOKUMENT

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Konsumentverket har, skriver verket på sin hemsida, valt ut sex av de företag som fått flest anmälningar till myndigheten de senaste två åren. Myndigheten har begärt in samtalsmanus och inspelade säljsamtal för att se hur marknadsföringen går till. Hos samtliga bolag har myndigheten hittat brister.

– Vi ser flera exempel där kreditförmedlarna helt förbiser konsumentens önskemål. Ett exempel är när en konsument är tydlig med att hen önskar att bli skuldfri så snabbt som möjligt och kreditförmedlaren ändå argumenterar för att konsumenten ska välja en längre löptid på krediten än vad hen önskar, säger Emelie Rogner, jurist på Konsumentverket i en kommentar till granskningen.

En kreditförmedlare säljer inte egna lån, utan förmedlar andra företags lån till konsumenter. En del av affärsidén är att erbjuda samlingslån, där konsumentens befintliga lån löses och ersätts av ett nytt lån.

Allvarliga brister

Konsumentverket har uppmärksammat att företagen använder flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen. Bland annat påstår de som ringer från företaget felaktigt att samtalet inte rör någon försäljning eller att konsumenten inte ska köpa något.

– Granskningen visar även att skriftlighetskravet vid telefonförsäljning inte följs vilket innebär att konsumenter faktureras av kreditgivare och försäkringsbolag för ogiltiga avtal. Att kräva betalning för ogiltiga avtal är en aggressiv affärsmetod som kreditförmedlarna medverkar till genom att inte följa skriftlighetskravet, konstaterar Johanna Myrin, jurist på Konsumentverket.

Förbjudet att skrämmas

Ibland förmedlar företagen också en försäkring som kan täcka upp inkomstbortfall vid till exempel sjukdom. Försäkringarna presenteras som något som täcker alla tänkbara problem som kan uppstå med privatekonomin, medan de egentligen har en ganska begränsad omfattning.

– Den som ringer från kreditförmedlaren överdriver riskerna med att inte teckna en försäkring i syfte att påverka konsumenten. Till exempel påstås det att konsumentens familj kan drabbas om någon försäkring inte tecknas och det ser vi allvarligt på, säger Johanna Myrin.

Enskilda tillsynsärenden

Konsumentverket förutsätter att företagen nu tar till sig av kritiken och gör frivilliga rättelser. Myndigheten kommer att följa upp granskningen med enskilda tillsynsärenden för att säkerställa att bristerna åtgärdats.

De granskade bolagen är Enklare ekonomi Sverige AB, Likvidum AB, Låna bra i Sverige AB, Reducero AB, Sambla Group AB och Zmarta AB.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt