Bli kund Annonsera
onsdag 27 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 16 februari 2023,

Medieseminarium om krigsbrott

Åklagarmyndigheten har hållit ett medieseminarium om krigsbrott där kammaråklagarna Reena Devgun och Henrik Attorps berättat om arbetsmetoder, erfarenheter och utmaningar i arbetet med att utreda folkrättsförbrytelser och om vilka lärdomar åklagarna nu tar med sig i arbetet med att utreda krigsbrott i Ukraina.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Sverige har ett internationellt åtagande att utreda krigsbrott som begåtts i andra länder. Med 13 fällande domar avseende olika länder, däribland Rwanda, Sydsudan, forna Jugoslavien och Syrien ses Sverige och svenska åklagare som framgångsrika i arbete med att utreda krigsförbrytelser. I ett medieseminarium om krigsbrott har kammaråklagarna Reena Devgun och Henrik Attorps delat med sig av sina kunskaper på området och berättat om vilka lärdomar åklagarna tar med sig i arbetet med att utreda krigsbrott i Ukraina.

De första domarna om internationella krigsbrott som meddelats av svenska domstolar rörde krigsbrott i forna Jugoslavien. Ett tidigt avgörande avsåg även folkmord och krigsbrott i Rwanda. Erfarenheter från dessa ärenden har påverkat åklagarnas utredningsarbete.

Att hitta och säkra bevisning är en stor utmaning vid krigsbrott. Många av de lärdomar som kommit från de tidigare ärendena rör arbetet med att säkra bevisning. Det som utmärker de tidigare ärendena är att dessa handlat om gamla gärningar. Utredningarna har skett efter väpnade konflikter och bevisningen har främst, på grund av tidsaspekten, bestått av vittnesmål. I somliga fall har det gått 25 år mellan det att brotten begicks och intervjuerna med vittnen och målsäganden.

Strukturella förundersökningar

Sedan 2015 arbetar därför de svenska åklagarna med ett speciellt utredningssätt: strukturella förundersökningar. I dagsläget finns tre pågående utredningar som rör Syrien, IS och Ukraina. Utredningsformen bygger på att Åklagarmyndigheten initierar en utredning redan under pågående väpnad konflikt. Det är långsiktiga utredningar som främst syftar till att tillvarata bevisning som finns i Sverige. Detta för att identifiera svenska förövare samt för att bistå nationella och internationella utredningar.

Fokus ligger på att tillvarata och säkra den bevisning som finns i Sverige, då endast utredande myndigheter i Sverige har möjlighet till det. Det är på detta vis som Åklagarmyndigheten nu arbetar med utredningen rörande Ukraina. Myndigheten samlar in vittnesmål från ukrainska flyktingar i Sverige och delar sedan bevisningen med internationella kollegor. På det sättet kan ett pussel läggas som möjliggör lagföring.

Arbetet med att utreda krigsbrott i Ukraina började väldigt tidigt, både i Sverige och internationellt. Det internationella samarbetet är en viktig del i utredningen av krigsbrott. I Europa är Eurojust och Europol två viktiga samarbetsorgan. Det fördjupade samarbete som finns inte minst i Europa, den digitala utvecklingen samt att utredningar startade mycket tidigt skapar goda förutsättningar för att kunna lagföra folkrättsförbrytelser som sker i Ukraina.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

Ny MP på Baker McKenzie

Costin Mihailescu tar över som ny Managing Partner i Sverige på advokatbyrån Baker McKenzie.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt