Bli kund Annonsera
måndag 5 juni 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 11 juni 2010,

Fredagsintervjun: Ulf Bjällås

Han hade egentligen velat bli sjökapten men det stoppades av ett defekt färgseende. Han började istället läsa juridik, något som visade sig vara ett framgångsrikt beslut. Som nybliven pensionär kan han nu se tillbaka på en karriär där han varit inblandad i alla stora miljömål under mer än 20 års tid. InfoTorg Juridik har mött Ulf Bjällås, tidigare ordförande i Miljööverdomstolen.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Den 1 maj startade Ulf Bjällås sitt nya liv som pensionär i en härlig tid där syrenerna i trädgården står i full blom och solen skiner på verandan vid villan i Spånga. Själv ser han dock ännu större fördelar med att gå i pension den här säsongen av året.

- Nu blir det mer tid för båten och seglingen, säger han entusiastiskt. Jag har en Contrast 36:a som jag seglar mycket med. Under åren har det blivit ett antal turer till Danmark, Finland, Estland och även Bottenviken runt. Upp längs den finska sidan och ner på den svenska.

Kanske är det intresset för havet som gjort honom så intresserad av miljörätten.

- Nja, visst har jag lärt mig hur det ser ut på många platser längs kusterna och nog har jag många gånger funderat över de strandskyddsdispenser som ges när jag seglat. Men annars är det faktiskt en ren slump att jag hamnade inom miljöjuridiken. Efter att jag suttit ting i Jönköping och arbetat åtta år i olika domstolar fick jag som hovrättsassessor ett specialuppdrag att arbeta med dispenser på Naturvårdsverket. Där blev jag kvar 10 år men då som enhetschef.

I samband med att miljöbalken kom 1999 blev han chef över Miljööverdomstolen. Dessförinnan hade han varit ordförande i Koncessionsnämnden i tio år varav generaldirektör de tre sista åren.  Arbetsuppgifterna förändrades och framförallt vidgades.

- Koncessionsnämnden gjorde ett stort arbete med att sätta upp villkor för hela den svenska industrin. Men sammanslagningen av 16 olika lagar till miljöbalken ledde till ett bredare spann av mål, allt från hälsoskydd till krav på skadestånd. Det innebar att Miljööverdomstolen fick vidare arbetsuppgifter, vilket jag tyckte var spännande.

Alla stora miljömål

Ulf Bjällås har varit med i alla de riktigt stora miljömålen som Öresundsbron, Hallandsåsen, Botniabanan, Arlanda och Citybanan. Mål som alla påverkar framtiden på ett eller annat sätt.

- Det är det som är så spännande med miljömålen. Det är för det första ett roligt rättsområde som ger en stor inblick i samhällsbyggandet.  Och för det andra handlar det om mycket intressant materia som ger direkt bäring på miljön och framtiden. Många andra domare tittar bakåt och frågar sig vad som hände. Vi miljödomare tittar framåt och tänker på vilka konsekvenser vårt beslut får i framtiden.

- Som exempel kan jag nämna målet om att bygga 30 vindkraftverk utanför Falkenberg på ett område som uppgavs vara lekplats för torsken. Där måste man ställa sig frågan om konsekvenserna. Det är å ena sidan bra med grön el men å andra sidan är det även bra att ha kvar fisk i vattnet. Den här gången blev det nej på grund av lokaliseringen.

Med så många år inom miljöjuridiken måste det ju finnas något som sticker ut lite extra. Enligt Ulf Bjällås var Öresundsbron något utöver det vanliga.

- Ja, det var en speciell känsla. Förhandlingen var mycket stor med över 500 personer. Den höll på i mer än en vecka och vi fick sitta i spegelsalen på ett hotell i Malmö. På grund av farhågor om sabotage mot förhandlingen så det fanns poliser och vakter överallt och man genomsökte lokalen för bomber.  Dessutom blev jag JO-anmäld efteråt eftersom vi varit tvungna att begränsa tiden som var och en fick tala.  Men som tur var slapp jag en anmärkning säger Ulf Bjällås och skrattar stort. Men jag var på invigningen och det var en mäktig syn.

Praxis

Miljööverdomstolen avgör cirka 500 miljömål per år och har en viktig roll som prejudikatbildande instans. Synpunkter har framförts om att olika sammansättningar i domstolen haft olika syn på viktiga frågor och att de istället borde avgöras i plenum. Ulf Bjällås håller dock inte med om kritiken.

- Nej, jag känner inte alls igen den bilden, säger han rappt och med viss skärpa. Jag ser snarare många fördelar med att det finns tre beslutsgrupper som regelbundet för praxisdiskussioner sinsemellan. Dessutom publicerar vi vägledande avgöranden och håller noga reda på dem för att se om det glider iväg åt något håll.

Andra synpunkter som framförts har varit att Högsta domstolen brister i kompetens när det gäller att avgöra miljömålen, bland annat saknas miljöråd.

- Det är få mål som tas upp av Högsta domstolen. Och de går sällan in på de materiella delarna utan tar mestadels upp processuella frågor. Jag upplever snarare att Högsta domstolens beslut gör bilden klarare. Ett exempel var när Miljööverdomstolen vidgade sakägarfrågan genom att anse att man fick pröva alla störningar som projektet gav upphov till såsom buller, grumling och vibrationer. Högsta domstolen fastställde beslutet och utvecklade skälen på ett bra sätt.

Utvecklingen inom miljörätten

Ulf Bjällås har följt miljörätten på många plan och enligt honom har utvecklingen inom miljörättsområdet varit enorm. Han påpekar att mycket styrs av vårt medlemskap i EU.

- Bara balken var en stor förändring. Och i och med EU har vi mycket att ta ställning till. Miljörätten är det område inom EU som har flest direktiv och alla ska tas om hand på något sätt, det är en mycket komplicerad fråga. Men jag har också sett ett mycket större intresse för miljörätten generellt. Det har blivit ett område som alltfler jurister arbetar med, ofta specialiserade. Kunskaperna har helt klart ökat inom området.

När det gäller frågan om miljörättens utveckling i framtiden tror han att fokus kommer att ligga på frågan om förstörd miljö och avhjälpande av skador.

- Det är många sådana mål på gång med svåra frågor för domstolarna att ta ställning till. Lagen är ganska oprecis på området och man måste nog fundera på om det behövs förändringar, säger han eftertänksamt.

Framtiden

Ulf Bjällås har onekligen varit aktiv inom miljöjuridiken under många år. Han var bland annat ordförande i miljöbalkskommittén i sex år och skrev delar av den miljöbalk som han sedan fått vara med om att tillämpa. Han har även skrivit miljöbalkskommentaren och har precis avslutat det nionde supplementet.

Utöver detta är han även vice ordförande i en europeisk miljödomarförening som bildats på initiativ av FN och EU-kommissionen. Där ingår en domare från varje land i EU och de jämför hur olika bestämmelser tillämpas i varje land. En gång per år hålls en konferens av ordförandelandet. Förra året hölls den alltså i Sverige och behandlade frågan om IPPC-direktivet under nästan två dagar.

Så vad ska han nu syssla med när han går in i ett nytt kapitel i sitt liv?

- Jag håller fortfarande en hel del föredrag om miljöbalken och om speciella frågor. Och jag har även ett projekt igång gällande rysk och ukrainsk lagstiftning. Jag kan inte helt släppa det som jag varit så engagerad i. Så visst - jag är öppen för uppdrag. Men jag tänker inte jobba så mycket och endast med sådant som intresserar mig. Och så har jag ju båten förstås säger han med ett skratt. Men framförallt ser jag fram mot ännu mer tid att umgås med mina fyra barnbarn.

Foto Vladimír Cerešnák

Få fällande domar om grov fridskränkning mot barn

Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda. Det framgår av en ny Brå-rapport.

Diskriminering när person nekades inträde till simhall

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär att en simhall ska betala diskrimineringsersättning till en person som till följd av en funktionsnedsättning har ledsagare och som därför nekades inträde till simhallen.

Vinge utser delägare, counsels och advisors

Sex nya delägare, sju nya counsels, en chefsekonom och en senior advisor har utsetts vid Vinges Stockholmskontor.

Foto clearstock

Fler avtjänar fängelsedom i häkte

Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Det visar ny statistik från Brå över kriminalvård och lagförda.

Foto Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Jurist ny HR-direktör

Daniela Eriksson har anställts som HR-direktör i Regeringskansliet. Hon tillträdde den 29 maj.

Missgynnande när bygg-företag avslutade snick-ares provanställning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär nu att ett byggföretag ska betala skadestånd till en man vars provanställning avbröts efter att han varit hemma för vård av sitt allvarligt sjuka barn.

Foto © Harvepino

Även domare kan tjänstgöra utomlands

Inom Sveriges Domstolar gör cirka tio personer utlandstjänstgöring varje år. En av dem är Anders Cedhagen, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg.

Ny VD på Glimstedt

Advokatbyrån Glimstedt Sverige har fått en ny VD, Frida Keyling.

Två nya MP på Lindahl

Advokatfirman Lindahl har utsett två nya Managing Partners som därmed också tar plats i byråns styrelse.

Foto Andrey Popov

Ny taxa hotar inte rättssäkerheten

I en skrivelse till Domstolsverket framför Sveriges advokatsamfund kritik mot den nya taxan i förordnandemål som införs den 1 juni. I Domstolsverkets svar på skrivelsen tillbakavisas kritiken om att taxan skulle hota rättssäkerheten.

Foto Helder Almeida

Unesco utser nytt svenskt världsminne

År 1766 antog Sverige som första land i världen en lag som reglerade rätten till det fria ordet – tryckfrihetsförordningen och denna har nu utsetts till världsminne av Unesco.

Advokater och organiserad brottslighet

Åklagarmyndigheten har hållit ett medieseminarium om ett mål där två tidigare advokater dömdes för grova brott efter att ha haft nära samröre med grov organiserad brottslighet.

Foto stocksnapper

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 17 maj utnämnt två nya domare.

DOMARBLOGGEN

Sitta ting – en viktig er-farenhet för alla jurister

I veckans inlägg på Domarbloggen intervjuas Matilda Bergström som var notarie på Södertörns tingsrätt för snart elva år sedan. Notarietiden gav henne både en bred teoretisk bas att stå på och många vänner för livet.

Foto Wavebreakmedia

41 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 41 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Tioårsjubilerande byrå vill sponsra passioner

För att uppmuntra - och underlätta för - sina anställda att ha en balans i livet har advokat-byrån Hansen, i samband med att byrån fyller tio år, lanserat initiativet "Passionsfonden".

Sex personer åtalas för flera grova våldsbrott

Åklagare i Stockholm har väckt åtal mot sex personer för ett flertal grova våldsbrott i januari.

Foto Luiba Tandit | Dreamstime.com

Nytt kollektivavtal för advokatbyråer

Almega Tjänsteföretagen har idag träffat kollektivavtal med fackförbundet Akavia för advokat- och juristbyråer.

PRAKTIKERARTIKEL

Ökat konsumentskydd för kryptoinvesteringar

Den 20 april 2023 röstade EU-parlamentet om godkännande av den så kallade MICA-förordningen. MiCa, eller Markets in Crypto Assets, är en EU-rättsakt som tar sikte på införande av en EU-gemensam lagstiftning avseende kryptotillgångar. Den förväntas att få stor påverkan på samtliga marknadsaktörer inom området. Det skriver Justus Pettersson & Lars Törner Larsson, Wistrand Advokatbyrå.

Avhandling prisas av Högskoleföreningen

Högskoleföreningen i Stockholm har utsett Alexandra Johansson, universitetslektor och jur.dr. i skatterätt vid Stockholms universitet som mottagare till utmärkelsen för mest framstående vetenskapliga prestation inom den Juridiska fakulteten under 2019-2022.

DOMARBLOGGEN

Några tankar kring domares yttrandefrihet

På Europadagen, den 9 maj, publicerar Domarbloggen ett inlägg som handlar om Europarådets rådgivande organ (CCJE) och arbetet med att ta fram en vägledning för domares yttrandefrihet.

Avbruten provanställ-ning var diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen riktar i ett beslut krav mot ett serviceföretag efter att bolaget avbröt provanställningen för en kvinna som var sjukskriven till följd av graviditet.

Foto © Robyn Mackenzie | Dreamstime.com

Juridiklektor prisas

Jan Leidö, lektor vid Juridiska institutionen, tilldelas Umeå studentkårs pedagogiska pris 2023, med motiveringen att han visat ett outtröttligt engagemang för varje students utveckling och för sin passion för ämnet.

PRAKTIKERARTIKEL

Beskattningstidpunkten för utdelning från ut-ländskt fåmansföretag

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 26 april 2023 prövat en fråga om beskattningstidpunkten för en utdelning från ett utländskt fåmansföretag och om denna dom skriver Johan Linder Säverman, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto David Naylor

Juristprogrammet i Uppsala populärast

Nu är första antagningen klar inför höstterminen 2023. Uppsala universitet är det universitet i landet som fått flest anmälningar och precis som förra året har flest sökt juristprogrammet, följt av läkarprogrammet och ekonomie kandidatprogrammet.

Provokation som för-mildrande omständig-het i svensk straffrätt

I en ny avhandling från Stockholms universitet utforskar jur. dr. Maria Rasmussen de straffrättsliga förutsättningarna för att bedöma provokation som en förmildrande omständighet i fall av våldsbrott.

PRAKTIKERARTIKEL
Foto Voy

Hållbarhetsredovisning - nya regler för ökad transparens och informationsgivning

Den 5 januari trädde det nya direktivet för företagens hållbarhetsrapportering. Regleringen syftar till att förbättra befintliga regler om icke-finansiell informationsgivning och därmed underlätta omställningen till en hållbar ekonomi, men medför betydande förändringar i rapporteringskraven för hållbarhetsinformation för de bolag som omfattas. Om det skriver Niclas Rockborn, Partner och Camilla Hedner, Senior Associate, Gernandt & Danielsson i en ny praktikerartikel.

Ny taxa i förordnandemål

Den 1 juni 2023 införs en ny taxa i förordnandemål. Taxan förväntas enligt Domstolsverket leda till en förenklad handläggning av ersättningsanspråk i förordnandemål och att statens kostnader för rättsliga biträden minskar.

Ny hedersdoktor i Stockholm

Stockholms universitet har tilldelat professor Birke Häcker en hedersdoktorsexamen i juridik.

Riksåklagaren över-klagar dom om synner-ligen grov misshandel

Riksåklagaren har överklagat en uppmärk-sammad hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en man i Hudiksvall ska dömas för mord istället för synnerligen grov misshandel på sin före detta sambo.

Foto Roland Magnusson

Föreslås bli ny AD-chef

Domarnämnden föreslår nu Catharina Nordlander som ny ordförande i Arbetsdomstolen.

Överklagar dom om beslag av minneskort

Vice riksåklagare överklagar nu ett hovrättsbeslut om beslag av ett minneskort till en kamera.

PRAKTIKERARTIKEL

Ingen vägledning ges om hyresundantaget

Avtal om hyra av fastighet har uttryckligen undantagits från tillämpningsområdet för lagen om offentlig upphandling (3 kap. 19 §). Den närmare innebörden av detta s.k. hyresundantag och hur lagen i övrigt ska tillämpas, t.ex. i fall då en byggnad ska uppföras för en upphandlande myndighets räkning och sedan hyras av myndigheten, har varit föremål för prövning i flera fall under senare tid. Det saknas dock i stor utsträckning vägledande avgöranden på området. Det skriver Johan Linder Säverman, Wistrand Advokatbyrå, om i en ny praktikerartikel.

Foto Högsta domstolen

Nya justitieråd i HD

Anders Perklev och Margareta Brattström tillträder som nya justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

Domstolarnas arbete vid brott mot barn

Hur jobbar polisen, socialtjänsten och åklagaren vid brott mot barn? Det fick medarbetare på Södertörns tingsrätt veta mer om under en föreläsning nyligen och om detta handlar veckans inlägg på Domarbloggen.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 13 april utnämnt åtta hovrättsråd och två chefsrådmän.

PRAKTIKERARTIKEL

Granskning av utländ-ska direktinvesteringar

I linje med EU-kommissionens uppmaning till medlemsländerna att införa harmoniserade och koordinerade granskningssystem av investeringar i känsliga verksamheter, lämnade regeringen nyligen en lagrådsremiss avseende ett nytt granskningssystem och anmälnings-skyldighet för utländska direktinvesteringar. Om detta skriver advokaternaa Niclas Rockborn, Foad Hoseinian och Pierre Olsson, Gernandt & Danielsson i en ny praktikerartikel.

Åklagare begär hov-rättsdom överklagad

Kammaråklagare Birgitta Fernlund har formellt begärt att hovrättens dom från den 30 mars rörande ett mordåtal - och där hovrätten ändrade Hälsinglands tingsrätts dom - ska överklagas till Högsta domstolen.

Allt fler felaktiga uppgifter stoppas

Skatteverket stoppar allt fler felaktiga inkomstuppgifter och falska individuppgifter. Det innebär en stor besparing för samhället och hindrar bedrägerier mot utbetalande myndigheter och banker.

Foto Roland Lundgren

Ny rättschef i UD

Regeringen har utsett Helena Swenzén till rättschef i Utrikesdepartementet.

21 nya domare

Regeringen har den 5 april utnämnt 21 nya domare.

Migrationsverket ber om undantag från förvaltningslagen

Migrationsverket, Domstolsverket och tre förvaltningsdomstolar föreslår att man tillfälligt ska pausa prövningen av ärenden där enskilda begär att deras ärende ska avgöras, så kallad dröjsmålstalan.

Framgångsrik samverkan mot organiserad brottslighet

I en ny rapport om myndigheters samverkan mot organiserad brottslighet slås det fast att myndigheternas gemensamma arbete har haft ett framgångsrikt år.

Nytt rättsligt ställnings-tagande om statslöshet

I ett nytt ställningstagande klargör Migrationsverket hur statslöshet ska definieras och hur myndigheten ska utreda frågan.

Petra Lundh föreslås bli ny hovrättspresident

Efter att Anders Perklev lämnade sin befattning som hovrättspresident i höstas för att bli nytt justitieråd i Högsta domstolen, föreslås nu Riksåklagare Petra Lundh ta över hans tjänst.

Advokatsamfundet stämmer nätsajt

Sveriges advokatsamfund har beslutat att lämna in en stämningsansökan mot det bolag och den person som står bakom webbplatsen advokatguiden.se.

Foto Wavebreakmedia

Sveriges Domstolar populärast bland studenter

Sveriges domstolar är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland juriststudenter enligt undersökningsföretaget Universums årliga undersökning.

Kampanj för fler icke-politiska nämndemän

Domstolsverket genomför nu en kommuni-kationskampanj inför årets nämndemannaval och uppmanar till en mer allsidig samman-sättning samt att fler nämndemän rekryteras utanför partipolitiken.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt