Bli kund Annonsera
fredag 5 juni 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 11 juli 2019,

Cirio rådgivare till Söderport vid fastighetsförsäljning

Cirio har varit legal rådgivare till Söderport Holding, ett joint venture mellan Sagax och Nyfosa, i försäljningen av sex fastigheter i Göteborg, till Torslanda Property Investment för nästan 2,4 miljarder kronor.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2,338 miljarder kronor. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 145 000 kvadratmeter.

TPI äger sedan tidigare en intilliggande fastighet till de förvärvade fastigheterna och transaktionen genomförs med målsättningen att TPI ska utveckla sin organisation och skapa förutsättningar för en effektiv förvaltning och hög kundservice. Söderport har som målsättning att utveckla TPI till ett självständigt fastighetsbolag och avser vidare att helt eller delvis successivt överlåta sitt aktieinnehav i TPI till sina aktieägare alternativt till dessas aktieägare.

TPI erlägger delar av köpeskillingen i form av nyemitterade TPI-aktier som tilldelas Söderports helägda bolag Västerport Holding. Genom emissionen kommer Västerports ägarandel att öka från 28,6 procent till 78,4 procent. I samband med transaktionen har Västerport beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden. Transaktionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma i TPI och tillträdet beräknas ske den 1 oktober 2019.

Cirios team leddes av Johan Hessius (M&A), tillsammans med Maria Arnoldsson (Kapitalmarknad & Publik M&A), Jesper Johansson (Bank & Finans), Joel Sandin Persson, Joakim Blecher och Johanna Permatz (M&A). 

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 4 juni utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Från Roschier till Hannes Snellman

Ola Åhman, som är specialiaserad på börsjuridik, har anslutit sig till Hannes Snellman som delägare i aktiemarknadsgruppen.

Var tionde incident är ett it-angrepp

Datainspektionen publicerar en rapport som analyserar de personuppgiftsincidenter som orsakas av olika former av it-angrepp.

Carler ändrar verksamhetsmodell

På advokatfirman Carler har de yngre delägarna har tagit över stafettpinnen och driver verksamheten vidare, i en lite förändrad tappning och som ett true partnership.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 maj utnämnt åtta nya domare, varav tre lagmän.

Foto Andrey Popov

Digitala förhandlingar fortsätter öka

Förra veckan genomfördes drygt 3.000 videokonferenssamtal från förhandlingssalar runt om i landet, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.

Foto Dan Burch

Kamera- bevakning i hyreshus granskas

Datainspektionen ska undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag i Uppsala gjort den rättsliga bedömning som krävs för att få kamerabevaka i trapphus.

Fel publicera känsliga personuppgifter

Datainspektionens granskning visar att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län gjort fel vid publicering av känsliga personuppgifter på regionens webbplats om en patient som är intagen på rättspsykiatrisk klinik.

Jurist blir generaldirektör

Professor Per Bergling har utsetts till generaldirektör och chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt