Bli kund Annonsera
onsdag 3 mars 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 21 december 2020,

Setterwalls biträdde Martin & Servera

Setterwalls har biträtt Martin & Servera i förhandling och ingående av ett grönt elinköpsavtal med Alight för Sveriges största solcellspark.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Setterwalls har biträtt Martin & Servera, ett bolag under Axel Johnson-koncernen, i samband med dess ingående av ett grönt elinköpsavtal med Alight för Sveriges största solcellspark belägen utanför Skurup.

Martin & Servera har, som ett led i sitt pågående arbete för att reducera verksamhetens klimatpåverkan, tecknat ett fastprisavtal för att årligen köpa cirka 19 GWh grön el under en period om 15 år. Solcellsparken i Skurup beräknas driftsättas under våren 2022 och kommer att stå för 40 procent av Martin & Serveras elförbrukning i Sverige.

Satsningen görs i samarbete med Alight och Infranode. Alight är ledande inom PPA för solenergi i Norden och bygger och driver solcellsparker och takbaserade solcellsanläggningar. Infranode, som finansierar solcellsparken, är en svensk infrastrukturfond som investerar hållbart och förvaltar 10 miljarder kronor i Norden med en investeringshorisont på minst 25 år.

Setterwalls team bestod av Jonas Frii, Johan Göransson och Bruno Neumann.

Praktikerartikel

Entledigande av skiljemän och handläggningsfrågor

Advokaterna Dan Engström och Elin Nilsson skriver om ett nyligen meddelat beslut från Stockholms tingsrätt i frågan om en parts invändning, innan skiljedom meddelas, att en skiljeman inte är opartisk eller oberoende.

Byggstart för domstolar i Jönköping

Nyligen inleddes bygget av nya lokaler för Göta Hovrätt och kammarrätten i Jönköping. Byggnaden uppförs intill tingsrättens lokaler, längs kajpromenaden vid Munksjön.

Foto Harvepino

Domstolarna begär 700 miljoner

Sedan rekordmånga mål strömmat in till landets domstolar under förra året begär Domstolsverket 700 miljoner extra i sitt budgetunderlag till regeringen för att upprätt-hålla rättssäkerheten och hantera målökningen.

DLA Piper får ny delägare

Advokatbyrån DLA Piper tar emot Erik Brändt Öfverholm som ny delägare från den 1 mars.

Ny president i kammarrätten

Regeringen har utnämnt lagmannen Stefan Holgersson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Domstolarna fick en halv miljon nya mål

Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år.

Foto Andrii Yalanskyi

150 miljoner i sanktionsavgifter

Under förra året beslutade Integritetsskydds- myndigheten om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt GDPR.

Foto Andrey Popov

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 februari utnämnt fem nya domare.

Tio åklagarrevisorer ska bli arton

Under våren ska Åklagarmyndigheten anställa åtta stycken åklagarrevisorer, vilket uppges vara ett led i satsningen att komma åt pengar från kriminella personer.

Foto Högsta domstolen

HD:s verksamhet 2020

Högsta domstolen har presenterat sin verksamhetsberättelse för 2020. Den innehåller bland annat redogörelser för viktigare vägledande avgöranden, statistik och ett urval av andra händelser under året

Första steg mot ny domstol i Malmö

Nyligen lades den första byggstenen till den nya domstolsbyggnaden i Malmö.

Nya domare

Regeringen har den 11 februari utnämnt två hovrättsråd och en rådman.

Foto Uppsala universitet

Ny professor i Uppsala

Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet har fått en ny juridikprofessor.

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.

54 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 54 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 22 januari.

Två nya domarutnämningar

Regeringen har den 21 januari utnämnt Johan Sanner att vara lagman i Uddevalla tingsrätt och Marie Gerrevall att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt.

Två nya professorer i Stockholm

Den 14 januari 2021 befordrades Eleonora Rosati till professor i immaterialrätt och Karin Åhman till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt