Bli kund Annonsera
tisdag 28 september 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 20 juli 2021,

Cirio biträde Camagruppen vid omvänt förvärv av Online brands

Cirio biträdde Camagruppen och dess aktieägare i samband med det omvända förvärvet av Online brands Nordic som är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Online Brands och aktieägarna i Camagruppen ingick den 8 juni ett avtal enligt vilket Online brands skulle förvärva samtliga aktier i Camagruppen genom en apportemission.

Måndagen den 19 juli godkände en extra bolagsstämma i Online brands apportemissionen och det omvända förvärvet. Aktierna emitterades därefter samma dag.

Efter transaktionen innehar aktieägarna i Camagruppen cirka 90 procent av aktierna i Online brands.

Nasdaq Stockholm har lämnat ett villkorat godkännande för fortsatt notering av Online Brands efter transaktionens genomförande och en bolagsbeskrivning publicerades den 15 juli.

Camagruppen är ett e-handelsföretag som primärt säljer hattar och mattor. Bolaget grundades 2008 och är baserat i Sverige.

Online brands är en smyckesåterförsäljare verksam på den nordiska marknaden.

Cirio har biträtt Camagruppen med ett team under ledning av Johan Hessius (M&A) och Maria Arnoldsson (Capital Markets and Public M&A), tillsammans med Johanna Permatz, Tim Johansson, Fredrik Eliasson och Christoffer Isaksson.

Ny delägare till MAQS

Mikael Satama Granberg blev den 1 september ny delägare vid MAQS Advokatbyrå.

Två nya domare

Regeringen har den 16 september utnämnt en lagman och en chefsrådman.

Ökat anslag till domstolarna

I den nya budgetpropositionen tillförs Sveriges Domstolar 535 miljoner kronor för planeringsperioden 2022-2024 i ökade budgetramar.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagens öppnande

Tisdag den 14 september öppnar Sveriges riksdag och det utgör starten på riksmötet 2021/22.

Hovrätten sänder webbinarier

Hovrätten över Skåne och Blekinge fyller 200 år och bjuder på på åtta webbinarier tillsammans med tingsrätterna i regionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 9 september utnämnt en hovrättspresident, två rådmän och tre kammarrättsråd.

Norburg & Scherp rekryterar

Advokaten Helena Selander har anslutit till Norburg & Scherp Advokatbyrå.

Ny delägare i Lindahl

David Ackebo ansluter som delägare i Lindahl och kommer att utveckla verksamheten inom tvistlösning.

Foto Juergen Priewe

Ny domare

Regeringen har den 2 september utnämnt en ny chefsrådman.

Fler brottsmisstänkta unga än äldre

Brå-rapporten avser andel misstänkta för brott bland folkbokförda personer 15 år och äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Kompass nyrekryterar

Kompass Advokat rekryterar Artur Ogelid där han främst ska arbeta med försäkring och finansiell reglering.

Ny delägare till Fylgia

Advokaten Joakim Johansson går in som delägare i Fylgia med tillträde den 1 september. Han kommer närmast från Wistrands advokatbyrå.

300 miljoner satsas inom juridik

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar på att juridik ska bli ett utbildnings- och forskningsfält med bas i Kalmar.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 6 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt sex domare i tingsrätter och kammarrätt.

Ny Säpo-chef

Regeringen har utnämnt Charlotte von Essen till säkerhetspolischef och chef för Säkerhetspolisen.

Ny delägare i Cirio

Den 1 oktober rekryterar Cirio advokatbyrå Hanna Tilus som delägare. Hon kommer att arbeta med life science-bolag och IP-kapacitet.

92 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 92 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 24 augusti. 47 advokater har lämnat samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt