Bli kund Annonsera
onsdag 6 juli 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 6 december 2011,

Fler manliga förebilder

Det behövs manliga mentorer för att få kvinnor att stanna på byråerna. Men i förlängningen handlar det om att inta ett könsneutralt perspektiv för att locka både kvinnliga och manliga yngre jurister till advokatyrket.
Foto: Lars Nybom
Foto: Lars Nybom
Foto: Lars Nybom

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Branschundersökningen Årets advokatbyrå 2011 har haft fokus på frågor om manliga/kvinnliga advokater. Undersökningen genomförs av Regi i samarbete med Bolagsjuristernas förening och Infotorg.

Resultatet visar att inköparna generellt är något mer nöjda med kvinnliga advokater än manliga. Dessutom anser cirka 50 procent att det är ett problem att det finns för få kvinnliga delägare i byråerna.

Jämställdhetsperspektivet debatterades under galan i samband med Årets advokabyrå. Se bilder från debatten och galan här.

Joakim Edoff på Setterwalls och Maria-Pia Hope på Vinge menar att det måste ske en attitydförändring hos advokatbyråerna. Det är viktigt att arbeta med förebilder för att öka andelen kvinnliga delägare.

Helene Lövung berättar att Advokatsamfundet nyligen avslutat Rubenprojektet där manliga advokater och myndighetschefer är mentorer för kvinnliga jurister. Projektet har fallit väl ut och varit mycket uppskattat av både deltagarna och mentorerna.

Enligt Helene Lövung är 70 procent av juriststudenterna kvinnor. När advokatbyråerna anställer jurister är 55 procent kvinnor. Byråerna har i genomsnitt 17 procent kvinnliga delägare men bara 11 procent bland de största byråerna. Helene Lövung anser, även om förändringen går långsamt, att det är en positiv utveckling. De senaste 10 åren har andelen kvinnliga advokater ökat från 17 till 25 procent.

Christina Blomkvist, koncernjurist på Folksam, menar att hon aldrig har träffat kvinnliga byråanställda som inte vill bli delägare. Hon betonar vikten av att kvinnor får manliga mentorer i en mansdominerad bransch för att utvecklas mot delägarskap. Det måste ske redan under de första åren. Visst krävs det hårt arbete för att lyckas i advokatbranschen men man kan fråga sig om det verkligen är "balans i livet"-perspektivet som får kvinnor att lämna byråerna.

Kristoffer Persson på Frank anser att det i förlängningen handlar om att locka både män och kvinnor till advokatyrket och delägarskap, särskilt bland yngre generationer. Det är arbetsgivaren som måste underlätta och skapa förutsättningar, och det handlar inte om att sänka kraven.

Rekryteraren Rosita von Feilitzen instämmer i att det om några år kommer att vara en könsneutral fråga, alltså en generationsfråga snarare än manligt/kvinnligt perspektiv. Hon menar att det generellt krävs en mer snitslad bana för att introducera yngre jurister i delägarskap i byråerna. Om man tidigt klargör vad som krävs blir det enklare att skapa de rätta förutsättningarna.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Polisen måste bli bättre på att gallra

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat polisens misstankeregister och konstaterar att polisen måste bli bättre på att gallra uppgifter som inte längre får finnas kvar i registret.

Roschier nyanställer

Advokat Emma Johansson ansluter till Roschiers konkurrensrättsteam i Stockholm.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 juni utnämnt fem nya domare.

Foto Andrey Popov

Nya domare

Fredagen den 16 juni utnämnde regeringen elva nya domare.

Advokater åtalas

Två advokater, som utelöts ur Advokat-samfundet i juni förra året, åtalas för brott som de misstänks ha begått under tiden de var advokater. En av männen åtalas för bland annat förberedelse till mord.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Foto Mikhail Kokhanchikov

Advokatsamfundets journalistpris

Jens Littorin tilldelas Advokatsamfundets journalistpris för sin bevakning av matchfixning inom svensk idrott.

40 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 40 ledamöter och 14 ledamöter har lämnat samfundet.

IMY inleder tillsyn av apotekskedjor

Integritetsskyddsmyndigheten ska utreda incidenter där personuppgifter har överförts från tre apoteks webbshopar till Facebook.

Ny domstolsbyggnad i Vänersborg

Domstolsverket har genomfört en upphandling av en ny domstolsbyggnad för tingsrätten samt mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

38 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 38 ledamöter och 18 ledamöter har lämnat samfundet.

Ny COO på DLA Piper

Advokatbyrån DLA Piper har rekryterat Anders Fernström till rollen som chief operating officer i Stockholm.

IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning.

IMY granskar Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett antal klagomål från bland annat Tyskland och Finland mot Klarnas Checkout-tjänst och har nu därför inlett en tillsyn av bolaget.

Magnusson rekryterar

Advokat Ulf Djurberg lämnar Setterwalls och ansluter till Magnusson.

Ny delägare på Lindskog Malmström

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt